Back

Millionstøtte til gjenbruk av elbilbatterier

Lars Emil Furuseth

Jon Emil Furseth slapp nyheten om Enovas milliontildeling til Stena Recycling, på Lillestrømkonferansen. Foto: Anita Arntzen, Kontra Produksjon

Stena Recycling er tildelt 22 millioner kroner fra Enova til et nytt system for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier.

Jon Emil Furseth, som er Country Manager High Energy Batteries hos Stena Recycling, presenterte nyheten på Lillestrømkonferansen. Han er primus motor og leder batterisatsingen – og har store forventninger til prosjektet.

Leder an i Europa

– Gjennom støtten fra Enova og vårt samarbeid med EV HUB, ser vi frem til å etablere en komplett verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Anlegge blir det første av sitt slag i Europa, forteller han.

Han er stolt av at Stena Recycling har mottatt den nødvendige støtten fra Enova til å lansere Europas første komplette verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Det banebrytende pilotprosjektet, lokalisert på Ausenfjellet på Frogner i Lillestrøm, er rigget for å revolusjonere batteriindustrien.

Billigere energilagring

Anlegget skal etter planen stå ferdig etter sommeren 2024. prosjektet en total kostnadsramme på 100 millioner. Første byggetrinn er allerede igangsatt. Det er prosjektert til 54,60 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 40 prosent, begrenset oppad til 21,8 millioner kroner.

Enova vurderer Stena Recycling-satsingen som et viktig prosjektet: – Det har et stort potensial, også utenfor Norges grenser. Ambisjonen er at batterier anvendt til energilagring kan gjøres tilgjengelig til en helt annen pris enn tidligere. Det vil være positivt for energisystemet og lette overgangen mot lavutslippssamfunnet, sier direktør for teknologi og markedsutvikling Astrid Lilliestråle i Enova.