Back

Fremtidens energi er grønn og digital

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i paneldiskusjonen med Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, under energikonferansen «The Future of Energy is Green and Digital». Foto: Jon Eriksen

Fremtidens energisystem er bygget på grønn energi og digitale løsninger. Det vil kreve nytt samarbeid på tvers av sektorer og fagområder.

Kunnskapsbyen Lillestrøm deltok på energikonferansen «The Future of Energy is Green and Digital» som Universitetet i Oslo arrangerte 10. og 11. januar, blant andre i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE).

Hensikten med konferansen var å styrke forståelsen av sentrale utfordringer – og løsningene som muliggjør fremtidens energisystemer.

Hvordan bygger vi de grønne og digitale energisystemene for lavutslippssamfunnet i Norge? Overgangen til morgendagens energiforsyningssystem innebærer både mer flyktig fornybar energi og digitalisering.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen trakk fram at denne overgangen, for Norge sin del, må denne være tuftet på bruk av ny grønn teknologi og en videreføring av den digitaliseringen som allerede er i gang.

Han la til at fotavtrykket knyttet til kraftproduksjon må bli klimanøytralt, og trolig klimapositiv på sikt.

– Denne overgangen må dessuten være kunnskapsbasert – og vi må handle nå, sa Bjelland Eriksen.