Back

Sterkt partnerskap for næringsutvikling 

I sine tale under Kunnskapsbyens nyttårslunsj var konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi, daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm og ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm kommune opptatt av ulike grep for å sikre ny næringsvirksomhet til regionen.

Etablering av ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser var et sentralt tema under Kunnskapsbyens godt besøkte nyttårslunsj.

Fremføringene fra Lillestrøms ordfører Kjartan Berland, Akershus Energis konsernsjef Eskil Lunde Jensen og daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm var preget av ønsket om å skape nye virksomheter. Samarbeid er en viktig drivkraft for å få det til. 

Berland pekte på betydningen av kommunens rolle som tilrettelegger. Lillestrøm er en betydelig støttespiller for Kunnskapsbyen, ikke minst gjennom sitt engasjement for gründervirksomheten hos Business Lillestrøm. Kommunen har, sammen med Romerike Sparebank, også finansiert et nytt regionalt og faglig sterkt innovasjonsnetteverk basert for de som jobber med innovasjon og forretningsutvikling. 

– Vi har enorme muligheter, særlig innen grønn omstilling, påpekte Nøstvik. 

I tillegg til handel, bygg og anlegg, transport og logistikk, helsenæring og næringsmiddelindustri, trakk hun frem regionen åpenbare fortrinn innen næringer som klimateknologi, hydrogen, sol, batteriteknologi og radiofarmasi. 

Eskil Lunde Jensen var særlig opptatt av å imøtekomme det stadig økende behovet for ny fornybar energi. Romerike er en del av det største kraftunderskuddsområdet i Norge. Skal bedriftene i vårt område ha mulighet til å vokse og etablere ny virksomhet, må energitilgangen være tilstrekkelig. Skal dette regnestykket gå opp må Romerike øke sin fornybare energiproduksjon, påpekte han. 

I kjølvannet av nyttårslunsjen offentliggjorde Akershus Energi at selskapet har inngått et vindkraftpartnerskap med  kraftselskapene Hafslund og Eidsiva.