Back

Hedret for innovative ladestasjoner

Trond Skaufel, Inger-Lise M. Nøstvik og Kjartan Berland

Trond Skaufel i Nordic Booster ble tildelt Næringslivsprisen Romerike 2024 av Kunnskapsbyens Inger-Lise M. Nøstvik og Lillestrøms ordfører Kjartan Berland, under festmiddagen på Lillestrømkonferansen. Foto: Anita Arntzen, Kontra Produksjon

Nordic Booster er verdensledende innen mobile, batteridrevne ladestasjoner. På Lillestrømkonferansen ble dette belønnet med Næringslivsprisen Romerike.

Prisen ble i år utdelt for andre gang. Formålet med prisen er å øke bevisstheten rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Den skal også bidra til å høyne kunnskapen om den positive næringsutviklingen på Romerike.

– Vi ønsker å løfte frem bedrifter som utvikler seg med bærekraft i fokus, slik at flere vil se bærekraft som et konkurransefortrinn, sier daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Inger-Lise M. Nøstvik.

Det var en stolt bedriftsleder som mottok prisen:

– Denne prisen deler jeg med alle de dyktige ansatte vi har i Nordic Booster. De gjør en fantastisk innsats hver dag, sa daglig leder i Trond Skaufel, da han mottak prisen på scenen under Lillestrømkonferansens festmiddag.

Spydspiss for elektrifisering

I sin begrunnelse for tildelingen trakk juryen fram Nordic Boosters visjon om å være den ledende pådriveren for overgangen til bærekraftige og innovative løsninger i de gjenværende fossilbrenselsavhengige bransjene.

– I vår region er kraftunderskudd blitt et hinder for bærekraftig næringsutvikling. påpekte Nøstvik.

Nordic Boosters innovative løsninger tar tak i denne utfordringen. Det startet med en leveranse av batterier til verdens første serieproduksjon av elektriske gravemaskiner. Lading med høy effekt var ikke tilgjengelig der maskinene skulle operere. Det førte til at verdens første mobile hurtigladestasjon så dagens lys.

De innovative ladestasjonene fra Nordic Booster vil gi en enorm reduksjon i CO2-utslipp fra bygg- og anleggsbransjen.

– Dette vil også gi entreprenører fra Romerike bedre muligheter til å vinne anbud i Oslo og resten av landet, sa Nøstvik.

Solid bunnlinje

Nordic Booster har hatt sterk vekst og solide resultater. Bedriften har også tatt en sentral rolle i utviklingen av Romerike Batterinettverk. I senere tid er selskapet blitt deleid av Akershus Energi.

– Dette er et lokalt industrieventyr. Jeg vil også fremheve bedriftens bruk av lokale leverandører og samarbeidspartnere, sa Inger-Lise M. Nøstvik.

Bedriften som teller 14 ansatte, har sine kontorer og produksjonslokaler i Rælingen

Nordic Booster var nominert av fjorårets vinner Frode Daniel Bergheim i NSI.

Nordic Booster har tatt inn en erklæring i henhold til åpenhetsloven på hjemmesiden sin og jobber spesielt med følgende av FNs 17 bærekraftsmål:

  • 7 Ren energi til alle
  • 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Juryen for Næringsprisen Romerike 2024 bestod av daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm, ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm kommune og daglig leder Remy Skogstrand i Innovasjon Gardermoen.