Back

Solenergibransjen nær 2019-rekorden

Det ble installert om 40 MW med ny solkraft i Norge i fjor, noe som tilsvarer en installasjon av 350 solcellepaneler hver eneste dag.

Til tross for en betydelig utbyggingsaktivitet, opplevde den norske solenergibransjen for første gang en reduksjon i nyinstallasjoner. 2020 viser en nedgang på 20 prosent fra rekordåret 2019, da den årlige installerte produksjonskapasiteten nådde over 50 MW. Det går fram av NVEs ferske statistikk over solkraftinstallasjoner i Norge.

– Solenergi kan spille en mye større rolle i den norske kraftmiksen enn den gjør i dag. Med sterkere virkemidler kan vi snu den negative trenden i 2020, slik at solenergi blir en driver for mer fornybar energi, og grønne arbeidsplasser, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

Enorme utbyggingsmuligheter

I Veikart for Norsk solbransje mot 2030, som Solenergiklyngen lanserte sammen med FME SUSOLTECH hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller, ble det påvist et teknisk potensial for solkraftverk i bygg på 30-50 TWh. Det tilsvarer det forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030, som er beregnet til 39 TWh.

– Vi har et enormt potensial, og solkraft passer godt inn i den norske strømmiksen, sier Berentsen.

Også om vinteren. Under kuldeperioden i vinter var solkraftproduksjon høyere enn det tidligere vintergjennomsnittet.

– Økt utbygging av solkraft kan derfor bidra til å redusere høye kraftpriser i den kalde årstiden, sier hun.

En tredel av ny kraftutbygging

I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er det lagt til grunn at solenergi vil utgjøre en tredel av den kommende kraftutbyggingen i Norge. NVE forventer at kraftproduksjonen i Norge ville øke med 20 TWh fra 2022 til 2040, fordelt på 7 TWh vannkraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft.

I motsetning til de to andre fornybare energikildene, har solenergi en åpenbar fordel i forhold til naturvern, påpeker Berentsen.

– Ved å utnytte tak og vegger på bygg til solenergianlegg, er det heller ikke nødvendig å bygge ned urørt natur, sier hun.