Back

Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområdene for Akershus Energi.

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen er opptatt av å videreutvikle solkraft som eget forretningsområde i Akershus Energi.

Solenergi blir samtidig etablert som et eget forretningsområde i energikonsernet – og i april tiltrer Heidi Theresa Ose som daglig leder for det nye selskapet.

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen påpeker at Akershus Energi er avhengig av å utvikle flere områder for ny fornybar energiproduksjon for å nå klimamålene.

– I Akershus Energi jobber vi nå innen vannkraft, vindkraft, solkraft, hydrogen, fjernvarme og bioenergi. Vi mener denne kombinasjonen er en viktig del av løsningen når vi skal møte framtidens energibehov, sier han.

Akershus Energi har som mål å øke den årlige produksjonen med 1000 GWh, som vil være et betydelig bidrag for å dekke den økte etterspørselen som følge av elektrifiseringen i Oslo- og Viken-regionen fram mot 2030.

– Vi er alle enige om at det å nå klimamål vil være helt avgjørende for framtiden. Utslippene må ned, samtidig øker etterspørselen etter kraft i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Klimamålene kan ikke bli stående som tall og analyser. De krever handling og konkrete energiløsninger som realiseres, og vi skal gjøre det vi kan for å bidra til å øke den fornybare energiproduksjonen i regionen, forteller Jensen.

Kompetansemiljø for solenergi

Solenergi er ikke nytt for Akershus Energi, som allerede i 2013 åpnet Norges første, storskala solvarmeanlegg i Akershus EnergiPark. Det nye forretningsområdet, Akershus Energi Sol, skal bidra til å styrke satsingen på sol. Selskapet er i dag medeiere i flere markedsledende solenergiselskaper som Otovo, Solenergi FUSen og Solgrid.

Akershus Energi har også etablert Soleie AS, et selskap som skal bidra til at offentlige og private byggeiere som ønsker å få strøm fra eget tak eller fasade, kan realisere det uten å måtte investere og drifte store anlegg selv.

– Vår utvikling framover er basert på partnerskap. Vi gleder vi oss til å få med Heidi på laget. Hun vil bli en viktig ressurs for å videreutvikle sol som forretningsområde i konsernet, sier Jensen.

Kommer fra vannkraft i SN Power

Heidi Theresa Ose har jobbet med vannkraft i Norge og internasjonalt i over ti år, og har den seneste tiden jobbet med SN Powers forretningsutvikling i Asia.

– Skal vi møte framtidens energibehov på en bærekraftig måte trenger vi både vannkraft, vindkraft og solkraft. På samme måte som framtidens energiutfordringer ikke kan løses med én teknologi, kan den heller ikke løses av et selskap alene. Jeg er derfor veldig glad for at Akershus Energi allerede han inngått samarbeid med flere spennende kompetansebedrifter, sier Ose.

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har bred erfaring fra bransjen, først som trainee innen vannkraft, etter hvert prosjektleder, gruppeleder og senere avdelingsleder i Sweco. I 2018 tok hun over som direktør for vannkraftutvikling i SN Power i 2018. Der jobbet hun med prosjekter i Afrika, Sør-Øst-Asia og Sentral Amerika. De siste årene har Ose vært direktør for SN Powers forretningsutvikling i Asia.

– Å jobbe med fornybar energi handler om så mye mer enn teknologi. Det dreier seg om forståelse for markedet, det regulatoriske, det politiske og det kulturelle, men også medmenneskelighet, partnerskap og samarbeid. Solmiljøet som utvikles i Lillestrøm legger forholdene til rette for at norsk solkraft skal bli en suksess, mener Ose.