Back

Gratis etterutdanning i digital innovasjon

Kunnskapsbyen tilbyr to nye kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon, i samarbeid med UiO og DigitalNorway.

Kursene – som gir 5 studiepoeng hver – er tilrettelagt for bedrifter som utvikler nye digitale tjenester og produkter – og som har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå suksess. Studiet gir innsikt i hvordan slike prosesser bør drives og hva som kreves for å arbeide med datadrevet innovasjon.

Gratis for Kunnskapsbyens medlemmer.

Studietilbudet er opprettet gjennom et samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway. Studieplassene som ordinært vil koste 10.000 kroner, er gratis for medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Studiet gir KLs medlemsbedrifter en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse, for å gjøre bedriften bedre rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Det er mulig å delta på begge kursene. Kursene som gjennomføres våren/høsten 2021, legger opp til å ha samlinger i Osloområdet.

Opptak til studiet krever formell kompetanse i form av generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1: Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon* (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke nye digitaliseringsteknologier som Internet of things (IoT) og Robot Process Automation (RPA) for å innovere?

Emnet gir en grunnleggende innføring i prosesstenking og bruk av ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for prosess- og tjenesteinnovasjon. Vi tar også opp tema som kontinuerlig utvikling med agile metoder, DevOps samt arkitekturer for applikasjonsutvikling. Les mer og søk plass.

Samlinger 27.-28. mai og 11. juni

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, prosjektleder, utvikler, eller på annen måte har IT-ansvar.

Kurs 2: Digital innovasjon* (5 studiepoeng) – er fullbooket

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter? Emnet gir en innsikt og oversikt over forskning innen digital innovasjon: Digital forretningsstrategi, forretningsmodell innovasjon (fra produktbasert til ytelsesbasert), digital transformasjon, bruk av teknologi for faktabaserte beslutninger og fra kalenderbaserte til behovsbaserte tjeneste- og digitaliseringsprosesser og produkt-tjeneste-systemer. Les mer og søk plass.

Samlinger 26.-27. august og 10. september

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder, forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar


Hvis du har spørsmål kontakt:
Prosjektleder Anette Gangnæs
Telefon: 995 74 711
Epost: anette@kunnskapsbyen.no