Back

Kunnskapsdeling om slokking av batteribrann

Helge Weydahl var arrangementsansvarlig. Han er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og ivaretar sekretærfunksjonen for Norsk forum for batterisikkerhet (NFB). Foto: Jon Eriksen, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Flere brann- og redningsvesen, forskningsinstitutter, direktorater og industribedrifter var representert da Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) hadde seminar om «Slokkemidler for Li-ionbatterier».

– Det eksisterer ingen «one-size-fits-all-løsning», men det er likevel mye som kan gjøres, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Jon Eriksen. Han deltok på seminaret, som ble holdt 23. oktober, i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller.

Eriksen viser til at det ikke finnes noen «gullbillett» når det gjelder slokkemiddel for Li-ionbatterier. Her må det brukes en kombinasjon ulike slokkemiddel og teknikker i hvert enkelt branntilfelle.

Elbilbranner kan være heftige og utfordrende, og stiller særskilte krav til riktig håndtering. Foto: AJ Gill, YouTube

NBF-seminaret tok for seg de forskjellige slokkemidlene som finnes. Deltakerne fikk også innblikk i ulike tester som er utført og de fikk ta del i erfaringer fra batterihendelser i inn- og utland. Bergen brannvesen delte blant annet av sine erfaringer med slokkemidler for batteribranner.

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) som ble opprettet i 2007 er en møteplass for bedrifter og institusjoner med interesse for batterisikkerhet. Forumet har som mål å spre kunnskap for økt sikkerhet ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier.

NFB er et åpent forum for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner. Batterileverandører kan ikke være medlemmer. NHFs sekretariat ivaretas av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller.