Back

Energistasjonssatsing på Zerokonferansen

Statsminister Jonas Gahr Støre ser at Norge har fått dårlig tid på å nå utslippsmålene i 2030. Foto: Jon Eriksen

 

Enova vil bevilge ti millioner kroner til bygging av en fyllestasjon for hydrogen ved Mjøsa. Det vil åpne en korridor for tungtransport gjennom Sør-Norge.

Dette blir Norges første komplette energistasjon og den sjette fyllestasjonen for hydrogen til tungtransport i Sør-Norge. Stasjonen som skal bygges og eies av drivstoffselskapet Vireon, skal stå ferdig i 2025.

Romerike neste?

– Dette er veldig gode nyheter også for energistasjonsarbeidet på Romerike, gjennom det Viken-finansierte prosjektet Grønn Næringsutvikling basert på Grønn Mobilitet. Prosjektet et tett knyttet til det overordnede initiativet fra Østlandssamarbeidet, sier Kunnskapsbyens energiekspert Jon Eriksen.

Han håper å få realisert en liknende satsing på Romerike. Men det er en krevende øvelse. Å skifte ut dagens energibærer med utslippsfrie alternativer som el, hydrogen og biogass vil kreve koordinerte prosesser hos flere aktører, påpeker Eriksen, som er prosjektleder for den romeriksbaserte energistasjonssatsingen gjennom prosjektet Grønn Næringsutvikling basert på Grønn Mobilitet.

Krever bredt samarbeid

Energistasjonsprosjektet på Romerike er bredt sammensatt og samler både næringsaktører, brukere og vertskommuner; Akershus, Everfuel, NRA, St1 og Circle K, Avinor, Skedsmo Bud & Vare, ROAF, Norsk Hydrogenforum, Lillestrøm kommune, Ullensaker kommune og Eidsvoll kommune.

Denne satsingen understøtter også de nasjonale ambisjonene om å redusere de norske utslippene. I sin tale til Zerokonferansen påpekte da også statsminister Jonas Gahr Støre at en overgang til fornybar energi vil være helt sentral i regjeringens arbeid for å nå utslippsmålene i 2030.