Back

Går inn i stort EU-støttet hydrogenprosjekt

Øystein Skår og Niclas Moen brenselceller i skip

Daglig leder Øystein Skår og prosjektleder Niclas Moen i Hydrogenious LOHC Maritime jobber sammen med Hydrogenious LOHC Technologies for å utvikle enheter for frigjøring av hydrogen lagret i olje, slik at det trygt kan lagres og deretter brukes i spesialtilpassede brenselceller om bord i skip.

Hydrogenious LOHC Maritime skal bruke hydrogen lagret i olje (LOHC) til å utvikle utslippsfrie havvind-fartøy.

Hydrogenselskapet som har kontor hos gründerhuset Business Lillestrøm, er en av 17 partnere som inngår i et nytt 160 millioner kroners EU-prosjekt for nullutsleppsskip. Prosjektet, Ship-aH2oy, er en del av EUs Horizon-program og løper over fem år.

Innenfor en ramme på 160 millioner kroner (15 millioner euro) skal prosjektet akselerere overgangen til nullutslipp for større skip og fartøy til havs.

– Vi er stolte av å få være med på denne storsatsingen. LOHC gjør det helt trygt å frakte hydrogenet og lagre det om bord. Dette kan vise seg å bli en «game changer» for bruk av hydrogen som framtidens drivstoff i maritim næring, sier daglig leder i Hydrogenious LOHC Maritime, Øystein Skår.

Hydrogenious LOHC Maritime vil frigjøre hydrogenet fra LOHC-olje, slik at det kan bruk som drivstoff i brenselceller i skipet. Illustrasjon: Salt Ship Design

Binder hydrogen i olje

LOHC står for «liquid organic hydrogen carrier», som er hydrogen lagret i olje. Hydrogenious utvikler enheter for hydrogenfrigjøring som skal installeres om bord i skipene. Sammen med en spesialtilpasset høytemperaturbrenselcelle (SOFC) vil servicefartøyet få utslippsfri strømproduksjon med en kapasitet på om lag 1 MW.

Når systemet om bord har brukt opp hydrogenet i oljen, blir den hydrogentomme oljen returnert til en egen lagringstank. Under bunkring blir den oppbrukte oljen byttet ut med ny, hydrogenrik olje, forklarer Skår.

Rederiene Østensjø og Edda Wind har stor tro på LOHC-teknologien. De klargjør sin nye flåte med havvindfartøy for innstallering av hydrogenframdriftssystem helt opp til 3 MW total effekt.

Bredt samarbeid

Foruten Hydrogenious LOHC Maritime, består Ship-aH2oy-partnerskapet av VTT, Edda Wind, Østensjø Rederi, Johannes Østensjø DY, , Hydrogenious LOHC Technologies, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Siemens Energy, DNV Hellas, Engitec, Demokritos, Gondan, Maritime CleanTech, Deltamarin, Teknotherm, ANEK, National Technical University of Athens