Back

Forbereder hydrogenløsning for buss i 13 byer

12 europeiske kollektivselskaper samarbeider i et stort prosjekt om fyllestasjoner for hydrogenbusser. Prosjektet NewBusFuel skal legge det nødvendige grunnlaget for en storstilt utrulling av brenselcellebusser i Europa.

I konsortiet som står bak prosjektet deltar blant andre ti leverandører av hydrogeninfrastruktur i Europa. De norske partnerne i prosjektet er OREEC i Kunnskapsbyen, HYOP og Akershus fylkeskommune.
Det overordnede målet for prosjektet er å øke kunnskapen om hva som skal til av teknologi og tekniske løsninger for å etablere fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser i tilknytning til et bussdepot.
– Vi er stolte av å være med i et så stort og banebrytende EU-prosjekt. Vi er tildelt koordineringen av det viktige kommunikasjonsarbeidet i prosjektet, som omfatter alle de store hydrogenaktørene i Europa, sier Kristian E. Vik, prosjektleder for NewBusFuel i OREEC.

Løfterike utsikter
I Norge har HYOP, sammen med Ruter og Akershus fylkeskommune, sett på løsninger for å forsyne 30 og senere opp til 100 busser med hydrogen. Studien har vært ledet av daglig leder i HYOP, Ulf Hafseld. HYOP som eier og driver hydrogenstasjoner på Gardermoen, Lillestrøm, Gaustad og Herøya, har nylig satt spaden i jorda for en ny stasjon – på Høvik i Bærum.
Hafseld mener den norske studien viser lovende framtidsutsikter for en hydrogeninfrastruktur for busser.
– Vi ser at det er fullt mulig å sikre en helt regulær forsyning av drivstoff til bussene ved å produsere alt hydrogenet på selve depotet. Kostnadene for hydrogen vil da være i samme størrelsesorden som for diesel. Med denne løsningen utnytter vi eksisterende infrastruktur med strøm og vann og kan dermed redusere transporten av drivstoff på våre veier, sier han.

Lager erfaringsbase
– NewBusFuel er et viktig prosjekt for kommersialiseringen av brenselcellebusser i Europa, sier den britiske prosjektkoordinatoren Ben Madden, hos Element Energy i Cambridge.
Spredning av erfaringsbasen fra prosjektet er avgjørende for å sikre at alle bussoperatørene får nødvendig kunnskap til å bygge hydrogenfyllestasjoner med svært høy pålitelighet, understreker han. Pålitelighet og rask tankingstid kommer til å være to absolutte krav når store brenselcelleflåter skal rulles ut.

NewBusFuel har opprettet egen nettside.
NewBusFuel har opprettet egen nettside.

Egen nettside
– Erfaringene fra prosjektet vil demonstrere ulike hydrogenfylleløsninger som både er billig og pålitelige, påpeker Madden.
For å spre kunnskapen har prosjektet opprettet nettsiden newbusfuel.eu, der prosjektrapportene vil bli lagt ut etter hvert som de blir klare.

NewBusFuel er finansiert av Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), som er et samarbeid mellom EU, hydrogenindustrien og forskningsinstitusjoner.