Back

Pensjonist-workshop om velferdsteknologi

Akershus Pensjonistforbund vil gå mer i dybden på velferdsteknologi og hvordan den fungerer. Det skal Kunnskapsbyen Lillestrøm og Digitale Gardermoen (DGI) bistå med å klargjøre.

SOL-prosjektet stiller godt forberedt. Her er prosjektleder på svensk side i SOL Pia Adenmark (Karlstads kommun, t.v.), Iver Olav Sunnset (DGI), hovedprosjektleder Marit Heiberg (Kunnskapsbyen) og Svein Sikle (DGI) i intens diskusjon under et prosjektmøte.
SOL-prosjektet stiller godt forberedt. Her er prosjektleder på svensk side i SOL Pia Adenmark (Karlstads kommun, t.v.), Iver Olav Sunnset (DGI), hovedprosjektleder Marit Heiberg (Kunnskapsbyen) og Svein Sikle (DGI) i intens diskusjon under et prosjektmøte.

Forbundet er opptatt av at eldre mennesker skal kunne klare seg selv i størst mulig grad. For å få vite mer om den teknologiske utviklingen på dette området, arrangerer Akershus Pensjonistforbund en temadag om velferdsteknologi og brukerinvolvering.
Tirsdag 18. oktober samles 80 representanter for pensjonistforeningene på Sundvollen. Her vil prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen og forretningsutvikler for e-helse Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen presentere det pågående arbeidet med velferdsteknologi i Interreg-prosjekt SOL – Support quality of life. Med på laget har de også Gro Renstrøm Moen fra Pensjonistforbundet Buskerud.

Best mulige tjenester
– Eldre mennesker er veldig nysgjerrige og interessert i velferdsteknologi, men de etterlyser mer kunnskap om teknologien og det vil vi gjerne bistå med, sier Marit Heiberg.
Hun vil orientere om det nasjonale arbeidet på dette feltet og vil ta for seg Regjeringens handlingsplaner, Det nasjonale Velferdsteknologi-programmet og en del viktige prosjekter og initiativ som støtter opp om dette.
– Målet må være å bruke teknologi som innsatsfaktor der teknologien kan løse oppgavene, slik at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene kan konsentrere om de oppgavene der mennesker må gjøre jobben. Da kan det samlede tjenestetilbudet bli best mulig, understreker hun.

Kunnskapsdeling og brukerinvolvering står sentralt under temadagen, som ble unnfanget under et møte mellom pensjonistforbundets John Granly (t.v.), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen), Sigmund Kristoffersen (leder av Pensjonistforbundet i Akershus), Iver Olav Sunnset (DGI) og Liv O. Jakobsen (pensjonistforbundets fylkessekretær).
Kunnskapsdeling og brukerinvolvering står sentralt under temadagen, som ble unnfanget under et møte mellom pensjonistforbundets John Granly (t.v.), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen), Sigmund Kristoffersen (leder av Pensjonistforbundet i Akershus), Iver Olav Sunnset (DGI) og Liv O. Jakobsen (pensjonistforbundets fylkessekretær).

Digitale pensjonister
Pensjonistforbundet er opptatt av at eldre mennesker skal kunne klare seg selv i størst mulig grad. Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å kunne stå opp, utføre personlig hygiene, klare egen påkledning, spise selv, gå på toalettet selv, huske på å ta medisiner og for å knytte sosial kontakt. Teknologien kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for mennesker som er svekket av sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
For å kunne ta teknologien i bruk trenger pensjonistene mer kunnskap om hva den kan gjøre. Det skal Iver Olav Sunnset forklare. Han vil gå mer i dybden på velferdsteknologien og bruksområdene for ulike hjelpemidler. Han vil også vise hvilke muligheter som ligger i en digital trygghetsalarm, sammenlignet med den tradisjonelle, analoge alarmen.
Sunnset kan også fortelle om gode tilleggseffekter av å ta i bruk velferdsteknologi. Undersøkelser avliver myten om at mennesker blir ensomme og isolerte ved å bruke moderne teknologi. Bruk av bildetelefon skaper større nærhet og fører også til at mennesker oftere møtes ansikt til ansikt.

Må være brukerorientert
Pensjonistforbundet er opptatt av at brukerne må tas med og involveres i prosessen, når kommunene innfører nye teknologi. Sterk brukermedvirkning står sentralt for forbundet.
Gro Renstrøm Moen vil utfordre forsamlingen på dette. Pensjonistforbundet må sørge for å ha gode lokale ambassadører som kan tale brukernes sak og sikre en god utvikling for det framtidige helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommune.