Back

Hydrogentreff på Sørumsand

Torsdag kveld fikk Sørumsand besøk av fire hydrogeneksperter og tre hydrogenbiler, da Sørum Ap arrangerte informasjonsmøte på rådhuset.

Ifølge energi- og klimaplanen i Sørum skal kommunen søke å prioritere bruk nullutslippsbiler. Det skal også arbeides for å etablere en hydrogenfyllestasjon i kommunen. Dette var bakteppet for hydrogenmøtet.
De fremmøtte fikk møte fire kompetente foredragsholdere. Bjørn Simonsen (NEL), Jørn Jakobsen (Hyundai), Espen Olsen (Toyota) og Kristian E. Vik (OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm) fortalte om den historiske utviklingen bak hydrogensatsingen i Norge, betydningen av hydrogen som en sentral og allsidig energibærer i en global klimasammenheng.
Sist, men ikke minst, fikk forsamlingen også en grundig oppdatering på utviklingen av brenselscellebiler. Teknologien har gjort voldsomme kliv. Drivsystemet er krympet både i pris, størrelse og vekst, mens effektiviteten har økt. Tom Berntsen og Lars Tallhaug som var arrangementsansvarlige, sa seg svært godt fornøyd med de informative innleggene.
Tilhørerne fikk også slippe til med spørsmål. Mange var kritiske til hydrogen – og mente batteribiler er mye bedre. De fikk til svar at både batteribiler og hydrogenbiler er en del av nullutslippsløsningen, og at det må bli opp til den enkelte å velge hvilke type elbil som er best, ut fra sine behov. Det viktigste må være å tilby gode alternativer til fossilbilene.
Kristian E. Vik, som også er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, fortalte også om de to pågående fossilfrie transportprosjektene Blue Move og Green Drive Region, som begge mottar EU-finansiering gjennom Interreg-programmet.
Etter møtet var det flombelyst visning av hydrogenbilene til Toyota og Hyundai i forgården til rådhuset.