Back

Uno-X åpnet sin første hydrogenstasjon

Hydrogen som utslippsfritt drivstoff, fikk et nytt løft da klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Colonialmajor Odd Reitan åpnet den første hydrogenstasjonen til Uno-X.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Colonialmajor Odd Reitan i Reitangruppen foretok den første fyllingen ved Uno-X sin hydrogenstasjonen.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Colonialmajor Odd Reitan i Reitangruppen foretok den første fyllingen.

– Vi er stolte over at Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon, sa Odd Reitan, som selv foretok den offisielle åpningen av selskapets første hydrogenfyllestasjon, i Sandvika i Bærum.
Drivstoffkjeden tar mål av seg å åpne 19 hydrogenstasjoner til, innen 2020, noe som vil gjøre det mulig å kjøre uanstrengt med hydrogenbiler mellom landets største byer og i hele Sør-Norge.
Adm.dir. Vegar Kulset i Uno-X Gruppen takket Akershus fylkeskommune og Enova for den økonomiske støtten til denne første hydrogenstasjonen.
– I løpet av de neste årene kommer det flere hydrogenbiler til markedet. Vi ønsker å bidra til at hydrogenbilen får muligheten til å etablere seg som et alternativ for norske bilkjøpere, sier han.

Øystein Stray Spetalen og Odd Reitan er finanselitens fremste hydrogenambassadører. Bak står to andre hydrogenforkjempere, Kristian E. Vik i OREEC og Morten Woldseth fra Skedsmo kommune.
Øystein Stray Spetalen og Odd Reitan er finanselitens fremste hydrogenambassadører. Bak står to andre hydrogenforkjempere, Kristian E. Vik i OREEC og Morten Woldseth fra Skedsmo kommune.

Politiske lovord
Det er svært viktig å komme i gang med hydrogensatsingen for å gi folk muligheten til å velge klimavennlig, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen under stasjonsåpningen. Han er opptatt av at alle løsninger som kan bidra til utslippskutt skal ha en fair sjanse til å lykkes.
– Derfor satser vi på hydrogeninfrastruktur, sa han.
Enova-sjef Nils Kristian Nakstad som også overvar åpningsmarkeringen, viste til at transportsektoren står for en tredel av klimautslippene i Norge.
– Det blir derfor uhyre viktig å bidra til at transportsektoren blir utslippsfri. Her kan hydrogen spille en viktig rolle. Og vi skal være med, sa Nakstad.
Fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli, var også begeistret over Uno-X sin utbygging av hydrogenstasjoner: – Etableringen av hydrogenstasjonen i Sandvika og satsingen til Uno-X på bygging av flere hydrogenstasjoner åpner for et taktskifte og markerer starten på et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner, sa hun.

Daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen og prosjektleder Daniel Bügel i Interreg-prosjektet Green Drive Region.
Daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen og prosjektleder Daniel Bügel i Interreg-prosjektet Green Drive Region.

Hydrogen fra solkraft
Partnerskapet i OREEC som er fornybarnettverket i Kunnskapsbyen, var godt representert. Det var også Interreg-prosjektene Green Drive Region og Blue Move som begge er opptatt av å fremme nullutslippstransport. Prosjektleder Daniel Bügel benyttet muligheten til å fylle opp tanken på Green Drive Regions hydrogenbil.
– Det gikk helt supert, selv om mange biler fylte før meg. Dette er første norske stasjon med stor simultankapasitet, sier han.
Til å begynne med vil stasjonen få tilkjørt hydrogen, men fra våren 2017 skal det produseres hydrogen med en egen elektrolysør på stedet – for en stor del ved hjelp av lokalprodusert solkraft fra Powerhouse Kjørbo. Hydrogenstasjonen har en kapasitet på opp mot 200 kilo hydrogen i døgnet.
– Det vil i praksis si at stasjonen ikke vil ha noen kapasitetsproblemer – i hvert fall ikke de første årene, sier Bügel.