Back

Mobil hydrogenstasjon til Akershus

Enova gir støtte til at Uno-X Hydrogen kan bygge fire nye hydrogenstasjoner: to nær Trondheim, en i Fredrikstad og en mobil hydrogenstasjon i Akershus.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Skedmo og ordfører Ole Jacob Flæten i begynnelsen av april. Da fikk han også høre hvilke erfaringer ingeniør og landmåler Rune Myhre Fartum har med kommunens hydrogen-elektriske varebil. Foto: Daniel Bügel

Det betyr at Akershus snart vil ha fire hydrogenstasjoner. Med den mobile hydrogenstasjonen vil Uno-X Hydrogen sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket.

Uno-X Hydrogen planlegger på sikt å kunne bruke den mobile stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

– Må kutte utslipp
For å nå klimamålene er det helt nødvendig med en drastisk senking av utslippene fra transportsektoren, klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Suksessen i Norge for elbilene er oppløftende og viser hvor raskt endringer kan skje. Det er ingen tvil om at hydrogen vil være viktig for at Norge skal nå klimamålene våre og på sikt bli et nullutslippssamfunn, sier Elvestuen.

Administrerende direktør Roger Hertzenberg i Uno -X Hydrogen er svært glad for den nye tildelingen av 24 millioner kroner fra Enova – og ser fram til å etablere ytterligere fire hydrogenstasjoner.

– Vi betrakter hydrogen og brenselcelle elektriske kjøretøyer som den mest brukervennlige null-utslippsløsningen i Norge og vil møte etterspørselen etter hydrogenbrensel på best mulig måte, til en lavest mulig kostnad for forbrukeren, sier han.

Flyttbar stasjon
Nels konsernsjef Jon André Løkke sier han betrakter Enova-støtten som et positivt signal fra regjeringen om å anerkjenne hydrogen som et viktig null-utslippsbrensel for den norske transportsektoren.

Enovas administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad, synes den flyttbare fyllestasjonen er spesielt interessant.

– Det at stasjonen er flyttbar gjør den spesielt godt egnet til å bidra til å bygge opp små markeder og øke driftssikkerheten på andre stasjoner. Vi tror det er viktig å bygge kompetanse og erfaring på dette området, sier Enova-sjefen.

Transportekspert Daniel Bügel hos Kunnskapsbyen Lillestrøm synes det er gledelig å se at hydrogennettverket utvides også i andre byer.

– Det er blir spennende å se hvilket resultat man får av den mobile stasjonen. Nå får vi snart fire stasjoner i Akershus. Med nye stasjoner i andre byer, vil det også bli mulig for de som bor eller jobber utenfor pionérfylket Akershus, å benytte hydrogen som drivstoff, sier han.

Ny tildeling neste år
Enova er ansvarlig for å fremme av miljøvennlig produksjon og forbruk av energi i Norge. I 2017 opprettet Enova et støtteprogram for å støtte etablering av hydrogeninfrastruktur, støtte til flåtebrukere til å kjøpe hydrogenbiler og stasjoner.

Enova bekrefter at det vil være mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2019.