Back

Ny direktør i Kunnskapsbyen

Daniel Ras-Vidal er ansatt som direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Han tiltrer i stillingen 1. mars 2019.

Ras-Vidal kommer fra stillingen som innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og har mange års erfaring med innovasjon og næringspolitikk.

– Kunnskapsbyen Lillestrøm skal være en spydspiss i det grønne skiftet, og bidra til en fremtidsrettet utvikling som setter mennesket i sentrum gjennom utvikling og bruk av innovative løsninger. Kombinasjonen av et sterkt mandat fra det offentlige, et engasjert og kreativt næringsliv og noen av landets ledende forskningsmiljøer gjør at jeg ser et stort potensial for kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling i en av Norges raskest voksende regioner, sier Daniel Ras-Vidal.

Styreleder i Kunnskapsbyen, Ole Jacob Flæten, legger ikke skjul på at dette er en utfordrende jobb, med spennende muligheter som byr på strategiske og operative utfordringer.

– Vi er heldige som har fått Daniel Ras-Vidal som direktør for Kunnskapsbyen. Med sin kunnskap, erfaring og brede kontaktflate vil han kunne ta organisasjonen videre til beste for medlemmene, næringslivet og regionen, sier Flæten.

Marit Heiberg som er konstituert direktør inntil Ras-Vidal er på plass, mener han er rett person til å lede arbeidet videre.

– Vi gleder oss til å få Daniel Ras-Vidal med på laget. Kunnskapsbyen jobber gjennom mange ulike nettverk og har en sammensatt prosjektportefølje. Med sin erfaring vil han tilføre økt kompetanse og drivkraft i organisasjonen, sier Marit Heiberg.