Back

Ny hydrogenstasjon på Romerike

Den nye hydrogenstasjonen rett utenfor Lillestrøm gjør at svømmestjernen Henrik Christiansen slipper å reise fra Skjetten til Sandvika for å fylle hydrogenbilen sin.

Det som kommer ut av utslippsrøret er 100 prosent rent vann. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten, demonstrerte at «utslippet» fra hydrogenbiler er helt ufarlig.

Uno-X har nemlig sørget for at hydrogenbileierne på Romerike igjen kan få tanket hydrogen – på rett side av hovedstaden. For regionen, som har vært uten fyllestasjon i snart tre måneder, var det en etterlengtet begivenhet, da den nye, moderne energistasjon inntil E6 på Hvam ble åpnet torsdag 22. november.

Blant de aller gladeste var ordføreren i «hydrogenkommunen» Skedsmo, Ole Jacob Flæten. Han viste til at kommunen, helt tilbake i 2013, kjøpte den aller første serieproduserte hydrogenbilen som kom til Norge.

Skedsmo kommune som foreløpig har tre hydrogenbiler, blir nå fast kunde på den nye hydrogenstasjonen.

Fremtidens drivstoff
– Dette er et steg på reisen til framtiden, sa leder av Uno-X Norge, Jens Haugland.

Han hadde invitert til åpningsfest. Der fikk også de lokale myndighetene ros for sitt store hydrogenengasjement. Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune har vært sterkt medvirkende til at Akershus har fått to av de tre hydrogenstasjonene som Uno-X så langt har åpnet.

I løpet av våren neste år planlegger selskapet å åpne en hydrogenstasjon i Ås, fortalte Roger Hertzenberg, som er daglig leder i Uno-X Hydrogen.

– Akershus fylkeskommunes ordning med driftsstøtte for hydrogenstasjon har vært avgjørende for at Uno-X har valgt å legge de to nye stasjonene til Hvam og Ås i Akershus, sa Hertzenberg.

Under åpningsseremonien på Hvam ble svømmeidolet Henrik Christiansen hentet opp på podiet som snorklipper, sammen med lederen av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz, ordfører Ole Jacob Flæten, leder av Uno-X Norge, Jens Haugland og Enovas kommunikasjonssjef Eiliv Flakne.

Biler trenger stasjoner
Solveig Schytz som leder hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, håper hun nå har sett starten på en større nasjonal satsing på hydrogen.

– Dette burde vi gjøre langt oftere, sa hun og påpekte at åpningen av Hvam-stasjonen skjedde nøyaktig to år etter at Uno-X åpnet sin aller første hydrogenstasjon i Sandvika.

Med den nye stasjonen i Ås, i tillegg til Hvam og Sandvika, vil Akershus ha tatt det første skrittet i utbyggingen av et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. Schytz understreket at  Norge trenger flere hydrogenbiler her i landet – og i et langt raskere tempo enn vi har sett til nå. Derfor håper hun staten og Enova vil bidra enda mer til en raskere utbygging av den nødvendige infrastrukturen.

For å bevise hvor klimavennlig en hydrogenbil er, benyttet Solveig Schytz og Ole Jacob Flæten anledningen til å ta en utslippsfri skål, med hvert sitt beger fylt av eksosvann.

Uno-X Hydrogen som bygger hydrogenstasjonene for Uno-X, eies av Uno-X Energi (41 prosent), NEL (39 prosent) og Praxair (20 prosent).