Back

Reparerte hydrogenvarebil hos Kunnskapsbyen

Prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move Jon Eriksen tok ansvar da Skedsmo kommunes nye hydrogenvarebil måtte repareres. Leverandøren Symbio FCell ga Eriksen autorisasjon til å gjøre jobben for fabrikken.

Abdessatar «Satar» Ouerfelli som er hovedsjåfør for hydrogenbilen, har nå fått bilen i full operativ stand igjen.

Skedsmo kommunes nye Renault Kangoo Maxi ZE H2 er en unik 100 prosent elektrisk hybridvarebil. Det er en kombinert hydrogen-batterbil, basert på en standard plug-in elvarebil. I tillegg til batteriet er den utstyrt med en ettermontert rekkeviddeforlenger basert på strømproduksjon i et hydrogen-brenselcellesystem fra den franske leverandøren Symbio FCell.

Les også: Avduket verdensnyhet på grønne skilter

Bilen fungerte helt som den skulle, i noen uker, før det oppstod et feilsignal som gjorde hydrogenanlegget utilgjengelig.

Fjernstyrt feilsøking
Ved å feilsøke bilen fra Frankrike kunne ekspertene hos Symbio FCell avdekke feilen. Det viste seg at bilen hadde en defekt hydrogensensor, som måtte skiftes.
Sensoren skal detektere eventuelle hydrogenlekkasjer. Dette er en viktig parameter for at systemsjekken skal gi klarsignal. Kontrollsystemet til hydrogenanlegget reagerte på signalet som det skulle, og hindret tilgangen til brenselscellen.

Les også: Stimlet sammen rundt hydrogenvarebilen

For å få oppstart av brenselscellen kreves det at hydrogensensoren gir et «alt bra»-signal. Dermed mistet bilen mulighet til strømproduksjon og etterlading av batteriet under kjøring. Kangooen var fortsatt fullt kjørbar – men kun som en ren elbil.
Dette var lite tilfredsstillende for kommunens driftsavdeling som benytter bilen daglig og for Jon Eriksen som er prosjektleder i hydrogenprosjektet Blue Move, som bistod Skedsmo kommune med anskaffelsen av bilen.
– Det eneste positive med dette er at vi nå har fått testet at sikkerhetssystemet fungerer som det skal, sier Eriksen.

Les også: Skedsmo ringside på Nordic EV Summit

Brenselcelledisplayet lyser grønt igjen.

Fikk fabrikkautorisasjon
Det er i utgangspunktet en enkel feil å reparere, men den oppstod på et svært ubeleilig tidspunkt, i og med at bilen nettopp var overlevert Skedsmo kommune – og fabrikken ennå ikke hadde fått autoriserte teknikere i Norge.

Løsningen ble funnet hos Kunnskapsbyen Lillestrøm, nærmere bestemt gjennom Kunnskapsbyens egen hydrogenekspert Jon Eriksen. Han ble autorisert av fabrikken til å utbedre feilen, samtidig som Symbio FCell ville vedstå seg garantien overfor Skedsmo kommune.
En ny hydrogensensor ble sendt til Kunnskapsbyen og reparasjonen ble utført, uten ytterligere komplikasjoner.

Seniorrådgiver Morten Woldseth i Skedsmo kommune bekrefter at hydrogenanlegget nå fungerer igjen. Hydrogenvarebilen kjører daglig om lag 80 km med internpost til kommunale instanser.
Kangooen vil nå bli utlånt til Renault – RBI Norge AS i Drammen, der Symbio FCell vil gi opplæring til norske og svenske teknikere.