Back

Grenseløst samarbeid fremmer business

Politikere fra den tyske delstaten Schleswig-Holstein og fylkespolitikere fra Østlandet vil styrke båndene over landegrensene for å skape et tettere kulturelt og økonomisk samarbeid.

Sabine Sütterlin-Waack som er minister for justis, EU-saker, forbrukervern og likestilling i Schleswig-Holstein og OREECs direktør Mali Hole Skogen er begge opptatt av å etablere et tettere samarbeid.

OREECs direktør Mali Hole Skogen og OREECs bioøkonomileder Marianne Rist-Larsen Reime var invitert til å delta, da sentrale fylkespolitikerne og delstatspolitikere samlet seg i Fredrikstad for å utdype samarbeidet mellom regionene.
Bioøkonomi og transport er blant de fire innsatsområder som de de åtte fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og den tyske delstaten Schleswig-Holstein er opptatt av å utvikle.

Prosjektleder Monica Svanberg I Akershus fylkeskommune fortalte om arbeidet i Interreg-Sverige-Norge-prosjektet The Bioeconomy Region og de store mulighetene som ligger i de enorme skogressursene i Norge og Sverige.

Har mye felles å bygge på
OREEC-direktør Mali Hole Skogen orienterte om prosjektet Northern Connections som er en del av Nordsjøprogrammet i Interreg, og hvordan prosjektdeltakerne arbeider for å lage nye forretningsforbindelser på tvers av grensene, i nært samarbeid med offentlig sektor.

– Landene rundt Nordsjøen har mange fellestrekk når det gjelder offentlig sektor og styresett. Det er også relativt små kulturforskjeller mellom oss. Vi har mye felles. Det gjør det mye lettere å skape tillit over landegrensene, sa hun.

Mali Hole Skogen mener det er viktig å utnytte det enkelte lands spisskompetanse og samarbeide over grensene for å skape mer business for alle parter. Hun viste til de spennende og bærekraftige utbyggingsplanene som Steen & Strøm har utviklet for Økern i Oslo, der det også vil være behov for leveranser utenfra.

Kvinnene på samarbeidskonferansen mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein benyttet muligheten til å ta et felles gruppebilde på den internasjonale kvinnedagen.

Business som tjener alle
Sabine Sütterlin-Waack som er minister for justis, EU-saker, forbrukervern og likestilling i Schleswig-Holstein uttrykte bekymring for de store klimaendringene. Hun viste blant annet til stadig hyppigere perioder med enorme nedbørsmengder, som fører med seg store tap av avlinger.
– Vi har også opplevd at store nedbørsmengder har resultert i saltvannsinfiltrering av ferskvannskilder, sa ministeren.

Hun mener et tettere samarbeid over landegrensene er nødvendig for å bekjempe klimaskadene, noe som forhåpentlig også kan bidra til utviklingen av nye bærekraftig forretningsmuligheter. Sütterlin-Waack illustrerte dette med å vise til den pågående Nordlink-utbyggingen som vil koble sammen fornybare energikilder i Schleswig-Holstein og Sør-Norge.
– Den nye kraftkabelen vil være fordelaktig for både Norge og Tyskland, påpeker hun.

Utålmodig fylkesordfører
Fylkesordfører Anette Solli forklare hvordan av sammenslåingen av Akershus, Østfold og Buskerud i 2020 gradvis, fram mot valget i 2019, vil føre til at politiske tyngdepunktet vil forflytte seg fra fylkestingene til fellesnemnda.
Solli uttrykte også en utålmodighet med å komme se videre fra pratestadiet til mer konkret handling – og gjerne mer samhandling på tvers av landegrensene. Hun satte derfor pris på de konkrete innspillene fra Schleswig-Holsteins Sabine Sütterlin-Waack og OREECs Mali Hole Skogen.

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Dette samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa.