Back

Salget av hydrogenbiler i Europa øker

Hydrogenbilen kan ikke lenger avvises som en døgnflue. Hydrogenbilsalget i Europa er økende, og Norge er den nest største hydrogenbilnasjonen – men det er fortsatt langt igjen til et trendskifte.

Hydrogenbilsalget i Europa øker. Kilde: Green Drive Region

Ved årsskiftet var det solgt nesten 600 hydrogenbiler i Europa, siden 2013. Det viser en salgsstatistikk som er sammenstilt av Green Drive Region, et EU-finansiert prosjekt i Interreg Sverige-Norge-programmet.

Tallene er oppmuntrende, mener Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Han leder hydrogenprosjektet Blue Move, som er en del av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet.
– Det er interessant å se at ØKS-regionen henger så godt med i andelen av solgte hydrogenbiler i Europa. Det viser at vi satser på hydrogentransport. Det bør også være et signal til bilprodusentene om at vi er et viktig marked med tidligbrukere, sier Eriksen.

De nordiske landene ligger høyt på statistikken. Kilde: Green Drive Region

Norden går foran
I følge den norske prosjektlederen i Green Drive Region, Daniel Bügel, har det ikke vært mulig å oppdrive helt eksakte tall for bestanden av hydrogenbiler.
– De akkumulerte salgstallene ligger nok svært nært opptil det reelle antallet, ettersom svært få av hydrogenbilene fra Hyundai og Toyota er blitt skrotet eller solgt ut av Europa, påpeker han.
Norge skiller seg ut med særlig attraktive betingelser for hydrogenbiler, som nyter godt av de samme økonomiske fordelene som batteribiler.
– Ordningene for hydrogenbiler er faktisk litt bedre. HY-registrerte biler kan fortsatt benytte kollektivfelt som er stengt for EL- og EK-registrerte biler, sier Daniel Bügel.
I 2016 ble det solgt 23 hydrogenbiler i Norge, 20 i Danmark og 19 i Sverige. Samtlige var personbiler. Dette utgjorde til sammen 40 prosent av hydrogenbilsalget innenfor personbilsegmentet i Europa.

– Antallet hydrogenbiler i Europa er fortsatt lavt, men et sted må vi begynne, sier Daniel Bügel i Green Drive Region.

Åpner nye muligheter
– I underkant av 600 hydrogenbiler gjør ikke store utslaget med tanke på de utslippsreduksjonene vi er nødt til å gjøre innenfor transportsektoren. Men et sted må vi starte, sier Bügel.
I dag er det i realiteten bare tre tilgjengelige modeller. Fyllemulighetene er fortsatt begrenset og hydrogenprisen er høy i de fleste landene. En rekke bilprodusenter er likevel i gang med å utvikle egne hydrogenbiler basert på brenselcelleteknologien.
At hydrogenbilvolumet er såpass lavt kan ha flere årsaker. Hydrogenbilen er fortsatt i sin tidlige barndom og følger et utviklingsmønster lik den tradisjonelle elbilen. Batterielektriske biler – som de første årene var kjøretøy for spesielt interesserte – er i dag blitt allemannseie i Norge.
Stadig flere av bilprodusentene betrakter brenselscellen som et realistisk alternativ til forbrenningsmotoren i det lange løp. Mange av dem tror også at hydrogenbiler vil bli billigere å produsere enn elbiler.
Ifølge KPMGs «Global Automotive Executive-Survey 2017» (der 1000 bilindustriledere er intervjuet), står batteribilene overfor så store barrierer at det kan bli vanskelig å nå den ønskede utbredelsen. Hydrogenbilen vil da være det nærmeste alternativet.

Nye attraktive modeller bidrar til å løfte salget av hydrogenbiler, mener prosjektleder Jon Eriksen i Blue Move.

Basis for statistikken
Det statistiske grunnlaget for hydrogenbilsalget er basert på tall fra European Alternative Fuels Observatory som omfatter personbilene Hyundai ix35 FCEV og Toyota Mirai, salg av varebiler fra Symbio FCell (ombygd Renault Kangoo Z.E.), samt Hondas første leveranse av personbilen Clarity helt på tampen av 2016. I tillegg har Mercedes også hatt hydrogenbiler i drift de siste årene, men disse «prosjektbilene» er ikke tatt med i statistikken.
EAFO tar visse forbehold om feil i statistikken. Lenke til kildesikkerheten samt opprinnelsene til tallene.