Back

Fikk en ekstra boost for digital innovasjon

Mennesker på kurs i i Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Digital Norway, Smart Innovation Norway og Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangert to studiepoenggivene kurs i 2021.

Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon ble arrangert før sommeren, og Digital Innovasjon denne høsten. Kursene ble arrangert kostnadsfritt for Kunnskapsbyens medlemmer. Det gjorde nok at de ble ekstra populære.

Katja Maria Hydle, førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk ved UiO, var ansvarlig for kurset «Digital innovasjon».

– Målet med dette kurset er å gi kunnskap og innsikt som deltakerne kan bruke i egen organisasjon eller til å bygge på eksisterende utdanning for å bli mer attraktive i arbeidslivet, forteller hun.

Jørgen Lundberg i IFE Invest forteller at han har hatt stort utbytte studiene.

Nyttig påfyll for utvikling

Jørgen Lundberg er daglig leder i IFE Invest. Han jobber med å kommersialisere forskning og har deltatt i flere studietilbud gjennom Kunnskapsbyen.

– For min del er det praktisk at studiene er tilrettelagt slik at du han jobbe ved siden av. Jeg setter også pris på å møte og bli kjent med andre som er i en tilsvarende situasjon, sier han.

Lundberg har vært godt fornøyd med studiekursene. Han synes kvaliteten på kurset i digital innovasjon var veldig bra.

– Det var flinke folk som ledet studiet. De ga oss et godt innblikk i økosystemet for innovasjon, sier han.

– Gjerne mer næringsbasert

Skulle han ønske seg noe, ville det vært at studiet i større grad hadde utgått fra det han opplever i sin arbeidshverdag, med relevant teori koblet på – og ikke motsatt.

Lundberg synes kursopplegget med fordel kunne vært lagt opp litt mer næringsorientert.

– Dette studiet var nok bedre tilpasset offentlige virksomheter enn næringslivet, sier han.

Vil videreføre kurstilbudet

– Vi må bli enda bedre på reell samskaping i denne type prosjekter, slik at vi er sikre på at tilbudene treffer et nåværende og fremtidig behov i næringslivet. Livslang læring gjennom etter- og videreutdanning er en nasjonal strategisk ambisjon, og viktigere enn noen gang i et dynamisk næringsliv i endring, sier Annita Fjuk, prosjektansvarlig for etter- og videreutdanning hos Digital Norway.

Etter et vellykket gjennomføring av kurset, er det nå blitt bestemt at etter- og videreutdanningen innen digital innovasjon skal videreføres. I år ble kurset finansiert i sin helhet av Kompetanse Norge. Kommende kurs vil måtte finansieres av deltakerne selv.