Back

Heier på innovasjon og vekst

LillestrømBanken heier på Lillestrøm Innovation Competition og støtter tiltaket som vil etablere byen og kommunen som testarena for ny teknologi.

Aktører som er avhengig av å teste nye produkter eller tjenester trenger døråpnere som lar dem slippe til. LillestrømBanken og Grønt Tiltaksfond (Lillestrøm kommune og LillestrømBanken) bistår med støtte til Kjeller Innovasjon for å realisere prosjektet.

Dette er god omdømmebygging og vil bidra til å sette Lillestrøm på kartet, mener adm. banksjef Siri Berggreen.
– Vi har stor tro på prosjektet og bidrar med 40.000 kroner i etablererstipend, slik at konkurransen kan gjennomføres i 2021. LillestrømBanken ønsker å bli med på oppturen, og bidra til å løfte Lillestrøms anseelse både når det gjelder bærekraft, innovasjon, grønne produkter og tjenester i fremtiden, sier hun.

I den første fasen jobber Kjeller Innovasjon med å samle viktige aktører for å forme selve konkurransen. De får være med å bestemme målbildet for Lillestrøm Innovation Competition. Konkurransen skal være noe som det lokale næringslivet ser nytte av og skal tiltrekke nye teknologier som det er behov for.
– Vi har fått finansiering for fase 1 av 4 i prosjektet og dette setter vi stor pris på, sier Emanuela Rokke, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

Jørgen Veiby, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, forteller at det er identifisert fem teknologiområder som Lillestrøm kan være en god testarena for.
– Det er Energy Tech, Property Tech, Health Tech, Smart City Tech og Mobility Tech. Vi er åpne for innspill fra næringslivet om andre områder, sier han.