Back

Internasjonal samling for «kunnskapsbyer»

Lena Miranda (t.v.), Inger-Lise M. Nøstvik og Ebba Lun

IASP er en imponerende møteplass for forskning og innovasjon, mener Kunnskapsbyens Inger-Lise M. Nøstvik, her sammen med president Lena Miranda (t.v.) og administrerende direktør Ebba Lund i IASP.

Etablering av et innovasjonsdistrikt på Romerike kan hente mye erfaring – og få gode råd – fra andre som allerede har gått opp løypa.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er medlem av The International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), som er en sammenslutning av forskningsparker og innovasjonsområder.

Daglig leder i Kunnskapsbyen, Inger-Lise M. Nøstvik, er nettopp hjemkommet fra en europeisk IASP-samling, som ble holdt hos Glasgow City Innovation District. 70 medlemsorganisasjoner fra 25 land deltok. Kunnskapsbyen Lillestrøm er eneste medlem fra Norge. 

Enorm læringsarena

– Dette er en fantastisk læringsarena for oss når vi skal utvikle et innovasjonsdistrikt på Romerike. IASP har samlet masse kompetanse samlet fra innovasjonsdistriktene, rundt om i Europa, påpeker hun.

Et av disse er Glasgow City Innovation District. Det er blitt et nav for entreprenørskap, innovasjon og samarbeid. Satsingen er bygget på skotske tradisjoner for vitenskapelig dyktighet og industrielt samarbeid.

Senter for teknologi og innovasjon

– Vi fikk en fantastisk omvisning på teknologi- og innovasjonssenteret i Glasgow. Der har de samlet 750 forskere innen energi, helse, produksjon og fremtidens byer, forteller Inger-Lise Nøstvik.

Hun påpeker at innovasjonsdistrikt er viktig fordi de legger til rette for næringsutvikling, gjennom samhandling og erfaringsutveksling mellom akademia, næringsliv og forskning. Slike kunnskapsklynger er attraktive både for nye talenter og nye bedrifter – noe som er helt avgjørende for å kunne tiltrekke seg kompetanse.