Back

Gründerledere møtte stortingspolitikere

Kunnskapsbyens gründerhus, Business Lillestrøm, var invitert da den borgerlige fraksjonen på Stortinget holdt en åpen høring om ny næringspolitikk.

Daglig leder Anette Gangnæs hos Business Lillestrøm var blant de utvalgte fagpersonene som tirsdag 7. november møtte stortingspolitikerne til et innspillsmøte om gründerskap.

Representanter for Mesh, Startuplab, The Factory og Oslo Business Region deltok også på møtet med Høyre, Frp, KrF og Venstres stortingsgrupper.

– Skal vi bli verdens beste land å starte bedrifter i, så må vi også ha ambisjoner om å bli verdens beste land å drive bedrifter i, påpekte Anette Gangnæs overfor rikspolitikerne.

Stortingspolitikerne fikk med seg gründerinnspill fra Per Einar Dybvik (Startuplab), Ingar Bentsen (The Factory), Siw Andersen (Oslo Business Region) og Anette Gangnæs (Business Lillestrøm)

En ny skattepolitikk

Hun driver et gründerhus bidratt til å skape over 500 arbeidsplasser siden oppstarten i 2015 – og som kan vise til en gledelig høy suksessrate. Virksomheter som er startet hos Business Lillestrøm lykkes i langt større grad enn andre. De har en overlevelsesrate på 73 prosent, men landsgjennomsnittet ligger på 26 prosent.

– Det er helt vesentlig å ta nye grep i skattepolitikken, mener Gangnæs, som tar til orde at beskatningen må skille på gründere og milliardærer.

Innspillsmøtet på Stortinget ble ledet av Linda Hofstad Helleland (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Sivert Bjørnstad (FrP) og Alfred Bjørlo (V).

Fem konkrete forslag

Anette Gangnæs serverte politikerne en anbefaling om å foreta følgende endringer:

  • fjern den midlertidige «kompetanseskatten» som særlig rammer kunnskap- og teknologiselskaper
  • reduser arbeidsgiveravgiften for nystartede selskaper de første 3 årene
  • formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes for å fremme konkurranse på like vilkår
  • offentlige anbudsprosesser må forenkles slik at flere nystartede bedrifter kan bli leverandører
  • virkemiddelapparatet og henvisningskompetansen hos Innovasjon Norges kan med fordel knyttes tettere opp til gründermiljøene