Back

Kunnskapsbyen på Nordic Edge-konferansen

Menneskene trumfer teknologien og må stå i sentrum for de endringsprosessene som blir muliggjort av den den teknologiske utviklingen.

Dette var det sentrale budskapet fra årets Nordic Edge-konferanse i Stavanger 24.-26. september. Konferansen hadde temaet «Life Actually», som handler om at det er menneskene – ikke teknologien – som er viktigst for å utvikle samfunn som er gode å bo i og som er bærekraftige.

Nordic Edge 2019 ble åpnet av digitaliseringsminister Nikolai Astrup .

Det er fem år siden det første Nordic Edge-arrangementet ble arrangert i Stavanger. Det har nå vokst til en av de største nordiske messene med rundt 50 andre land.

Digitale døgnet rundt
– Vi har nok teknologi til at vi kan gjøre omtrent det vi vil. Utfordringen fremover er å få innbyggerne til å forstå hva en smartby handler om – og hvorfor det er relevant for dem, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Ine Foss i kompetanseklyngen #smartskifte.

Hun viser til administrerende direktør i Atea, Steinar Sønsteby, som i sitt innlegg på konferansen sa at vi har kommet til et teknologisk vendepunkt i den vestlige delen av verden:

Ine Foss sammen med Marco Westergren og Magne Eide i InfoTiles.

– For fem til ti år siden var ikke teknologien tilgjengelig for alle. I dag er det meste tilgjengelig og åpent. Vi er digitale 24 timer i døgnet og bruker teknologien på nye måter, sa Sønsteby.

Nye etiske dilemmaer
Sønsteby påpekte at dette innebærer nye muligheter, men også etiske dilemmaer. En smartby er avhengig av at byen din vet hvem du er for å sikre at akkurat du får de tjenestene som er skreddersydd for deg.

Spørsmålet er hvor mye informasjon vi som innbyggere er villige til å dele med myndighetene? En undersøkelse fra Rambøll som ble presentert på konferansen, viser at en stor andel av befolkningen er villig til å dele sine data. Nordmenn generelt stoler på myndighetene.

– Men da må folk være sikre på at de dataene som blir samlet inn om dem blir behandlet på en god og sikker måte, sier Ine Foss, som fikk deltatt på en rekke workshops og besøkt mange spennende utstillere i Expo-hallen i Stavanger.

Kilder for et helhetlig bilde
– Jeg fikk hilst på Marco Marco Westergren i selskapet InfoTiles. Han jobber med flere kommuner blant annet Stavanger og Lillestrøm med en «Full Stack» dataplattform som kan samle inn data fra ulike kilder som sensorer, eldre fagsystemer og åpne datasystemer, forteller Foss.

Nordic Edge-konferansen i Stavanger samlet nærmere 3000 deltakere.

Dataene strømmes på en plattform som gjør at man kan se årsakssammenhenger på en helhetlig måte – på tvers av kildene, forklarer hun.

Systemet hjelper flere kommuner med å digitalisere vanndata, vurderer etterspørselen etter vann til drikke- og vanningsformål, kartlegge grunnvann og overvåker av overflatevann, samtidig som det simulerer og modellerer den hydrologiske syklusen.

– Dataanalyse og pålitelig forvaltning av kildedata er viktig for fremtidig gode beslutningsstøttesystemer, noe vi også jobber med i kompetanseklyngen #smartskifte, sier Foss.