Back

Innovasjon Norge-sjefen møtte Kjellermiljøet

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli møtte fredag toppledelsen i IFE, NILU, Kunnskapsbyen, Kjeller Innovasjon og IFE Invest.

Under møtet fikk Haugli en presentasjon av økosystemet for forskning, innovasjon og entreprenørskap på Kjeller. Han fikk også treffe IFE Invests to deep tech-selskaper ZEG Power og Visavi Technology, samt Lillestrøm kommunes næringssjef, Maria Hoff Aanes.

– La midlene understøtte talentene, i stedet for at talentene skal bruke tiden sin på å passe inn i søknadskriteriene til virkemidlene, sa Kathrine Ryengen, CEO i ZEG Power.

Tema for møtet var vekst, kommersialisering og scale-up-aktivitet på Kjeller og alle ga uttrykk for at et fortsatt tett samarbeid med Innovasjon Norge og resten av virkemiddelapparatet er avgjørende, særlig nå som det er i endring.

– Vi fikk en veldig god dialog med en åpen og tydelig Håkon Haugli om hvordan norsk næringsliv skal lykkes bedre med å få frem flere vekstbedrifter som lykkes internasjonalt, forteller direktør i Kunnskapsbyen, Daniel Ras-Vidal.

Risikoavlastende virkemidler
– Norges kanskje beste mulighet til å få frem flere store internasjonale bedrifter ligger i randsonen av våre sterke næringer og forsknings- og teknologimiljøer som blant annet Kjeller-miljøet representerer, sa Haugli.

Han pekte på at det er et paradoks at Norge ser ut til å ta for lite risiko der hvor innovasjonshøyden er størst og de store vekstmulighetene finnes. Og at det offentlige virkemiddelapparatet må virke reelt risikoavlastende.

Virkemiddelgjennomgangen som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har satt i gang leverer snart sine anbefalinger. Målet er å etablere tydeligere ansvarsområder og bedre resultater på innovasjon, vekst og internasjonalisering.

– En av de store utfordringen er tilgang på risikokapital, sa IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Talenter viktigere enn rigide strukturer
Et enstemmig Kjellermiljø fremholdt at et mer helhetlig støtteforløp for de mest radikale innovasjonene og vekstbedriftene må ta utgangspunkt i bedriftenes behov, i stedet for et overdrevent fokus på søknader, detaljstyring og rigide programstrukturer.

– La midlene understøtte talentene, i stedet for at talentene skal bruke tiden sin på å passe inn i søknadskriteriene til virkemidlene, sa Kathrine Ryengen, CEO i ZEG Power.

Selskapet har utviklet en revolusjonerende teknologi for å produsere rent hydrogen gjennom reformering av naturgass med karbonfangst.

Tilgang på risikokapital nødvendig

Både ZEG Power og softwareselskapet Visavi Technology pekte på at det mest prekære gapet for bedriftene er skaleringsfasen. Begge er nå i en situasjon hvor de har utviklet teknologi og forretningsmodell og skal ut i markedet med produkter og tjenester.

– IFE har gjennom IFE Invest klart å utvikle flere teknologiselskaper. En nøkkelfaktor for å lykkes er 100 prosent fokus på kommersialisering og rekruttering av et kommersielt team. Den andre store utfordringen er tilgang på risikokapital, for å sikre at utviklingen i selskapene ikke stopper opp, sa Nils Morten Huseby, administrerende direktør i Institutt for energiteknologi (IFE).

Under det tre timer lange møtet med Innovasjon Norge fikk Haugli en gjennomgang av de sentrale initiativene og aktiviteter hos Kjeller-aktørene. NILU var tydelig på at deep tech-selskaper har et annet utviklingsforløp som er mer tids- og kapitalkrevende enn enklere oppstartsbedrifter. Dette må forstås av både Innovasjon Norge og Forskningsrådet.