Back

Masterkurs i innovasjon og nettverksbygging

Kunnskapsbyen Lillestrøm tilbyr nå et masterkurs i innovasjonsledelse og nettverksbygging – som er gratis for medlemsbedriftene.

Videreutdanningstilbudet er blitt til gjennom et samarbeid med NHH Executive og Digital Norway. Kurset gir 7,5 studiepoeng på masternivå og koster normalt 50.000 kroner per deltaker.

Målgruppen er ledere og forretningsutviklere i private og offentlige virksomheter som ønsker å forstå betydningen av innovasjonskultur for omstilling og vekst. Kurset integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse.

Gratis medlemstilbud
– Vi kan tilbud kurset gratis for medlemmer av Kunnskapsbyen Lillestrøm, forteller prosjektleder Anette Gangnæs i Kunnskapsbyen.

– Kurset vil styrke deltakernes evne til å balansere eksisterende dag- til-dag drift og samtidig tenke nytt fremover, sier Annita Fjuk, leder samarbeid akademia hos Digital Norway.

Kurset består av tre samlinger og en avsluttende eksamen. To av kursdagene holdes i Lillestrøm og en på NHH Campus i Oslo.

– Vi ønsker at kurset skal stimulere til nettverksbygging mellom deltakerne på tvers av bransjer, sektorer og fag, sier Gangnæs.

Hun ønsker å få tilgang på noen lokale caser som kan brukes under kurset: – Spill gjerne inn forslag, oppfordrer hun.

Sterkere konkurransekraft
NHH Executive har stått for den faglige utvikling av kurset, som ble initiert av Annita Fjuk, leder samarbeid akademia hos Digital Norway. Sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm har hun levert en behovsbeskrivelse for å sikre at tilbudet er godt tilrettelagt for SMB-bedriftenes behov – med et mål om økt fremtidig konkurransekraft.

– Kurset tar for seg innovasjon og innovasjonsledelse i etablerte bedrifter. Det vil styrke deltakernes evne til å balansere eksisterende dag- til-dag drift og samtidig tenke nytt fremover, sier Annita Fjuk.

Deltakerne blir utfordret på å se etter nye markedsmuligheter, nye kundegrupper eller andre samarbeidspartnere å jobbe med. Her vil du få tilgang på nye verktøy til å håndtere usikkerhet. Gjennom å jobbe på nye måter for å treffe markedet bedre, kan du skape nye forretningsmuligheter som du kanskje ikke har sett før.

NHH stiller med A-laget
– Behovet for å gjøre noe nytt er sterkere enn noen gang. Etter Covid 19 føler mange bedrifter på en ekstra stor usikkerhet. Samtidig tror jeg det er blitt lettere å gjennomføre endringer som følge av den omstillingen dette har utløst for de aller fleste av oss, påpeker Annita Fjuk.

– Med Covid 19 som bakteppe, kunne ikke timingen for kurset vært bedre – og vi stiller med de aller beste folka vi har, sier programdirektør Tore Hillestad i NHH Executive. Foto: Sparebanken Vest

Programdirektør Tore Hillestad i NHH Executive er helt enig: – Ja, med Covid 19 som bakteppe, kunne ikke timingen for kurset blitt bedre.

Hillestad vil selv delta som foreleser, i spissen for et topplag fra NHH.

– Vi stiller med A-laget, med de aller beste folka vi har, sier han.

Tore Hillestad mener det nyutviklede kurstilbudet er så universelt bra at det også vil dekke behovene til virksomheter i resten av landet.

– I første omgang er mitt håp er at kursdeltakerne skal komme ut med kompetanse og inspirasjon som setter dem i stand til å utvikle nye tjenester og forretningsmodeller for sine virksomheter, sier han.