Back

Møt hovedpartnerne til Business Lillestrøm

Fire sentrale partnere bidrar til å sikre at Business Lillestrøm kan videreutvikle sitt innhold og tilbud til oppstartsbedrifter i regionen.

– Datek Wireless ønsker også å tilby coaching og mentoring for oppstartsbedrifter, sier daglig leder Espen Westgaard.

Datek Wireless, LillestrømBanken, SLM Revisjon og Advokatfirmaet Økland har alle inngått treårige avtaler med Business Lillestrøm, som løper ut 2020.

– Hovedpartnerne våre er helt sentrale i satsingen til gründerfellesskapet vårt, sier prosjektansvarlig Kristin Uvaag Tufte. I tillegg til å yte økonomisk støtte har partnerne også forpliktet seg til å inngå i et kompetanseteam som skal videreutvikle innhold og opplegg til beste for gründerne. De får også muligheten til å være mentorer for enkeltgründere.

– Trenger teknologigründere
Datek Wireless har samarbeidet med Business Lillestrøm siden 2015 og Kunnskapsbyen siden de ble etablert i 2000.

– Vi vil bistå som rådgiver for å skape mer business i Lillestrøm, sier statsautorisert revisor og partner Anne Grethe Wirum i SLM Revisjon.

– Dette har vært et fruktbart samarbeid. Business Lillestrøm er en spennende satsing for hele regionen. Vi ønsker å bidra på innovasjonssiden, gjennom coaching og mentoring, sier daglig leder Espen Westgaard i Datek, som er særlig opptatt av gründere som satser på teknologi og innovasjon.

Vil være med å utvikle byen
SLM Revisjon er opptatt av å følge endringene i næringslivet og i kommunikasjon.
– Det utvikles stadig nye arbeidsmåter som vi må følge med på. Vi vil dessuten være med på å skape mer business i Lillestrøm. Da må vi være med der det skjer. Business Lillestrøm bidrar til næringsutvikling og det vil vi gjerne bistå til, først og fremst som rådgiver, sier statsautorisert revisor og partner Anne Grethe Wirum i SLM Revisjon.

Samfunnskontakt Trine Ullereng og bedriftsrådgiver Hege Johansen i LillestrømBanken vil gi unge gründere gode arbeidsbetingelser.

Må dempe gründerlekkasjen
LillestrømBanken bidro med oppstartsmidler og har støttet gründerfellesskapet hele veien: – Det har vi tenkt å fortsette med, sier samfunnskontakt Trine Ullereng i LillestrømBanken.
Hun synes altfor mange innovative gründere er blitt sendt til Oslo. LillestrømBanken opptatt av å beholde dem i regionen.

– Vi trenger lokale start-ups. Da må vi kunne tilby unge gründere gode arbeidsbetingelser, sier hun.

Lar drømmer gå i oppfyllelse
– Her legges det til rette for at de som har en idé og en drøm skal få utvikle disse. Det ønsker vi å bidra til, sier partner Tom Carsten Troberg, i Advokatfirmaet Økland.

– Vi ønsker å bidra til å realisere og utvikle gründer-drømmer, sier partner Tom Carsten Troberg i Advokatfirmaet Økland.

For det største advokatfirmaet – og det ledende forretningsjuridiske miljøet – i Akershus, representerer oppstartsbedriftene i Business Lillestrøm fremtidens kunder og samarbeidspartnere.

– Blant de smarte hodene som sitter her er det helt klart mennesker som kommer til å fornye, utvikle og etter hvert dominere, næringslivet i årene fremover, sier Troberg.