Back

Elvestuen tar grep om hydrogenvirkemidler

Hydrogenmiljøet i Norge gleder seg over at Ola Elvestuen blir ansvarlig statsråd for Enova, som forvalter virkemiddelapparatet for hydrogen.

– Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet, fortalte statsminister Erna Solberg, da hun presenterte sin nye blågrønne regjering.
Ola Elvestuen (V) som er utnevnt til ny klima- og miljøminister, blir dermed ansvarlig statsråd for Enova, når endringen i eierskapet tre i kraft i løpet av et halvt års tid.
– Dette er en fantastisk nyhet, sier generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.

Ny giv for Enova
Ola Elvestuen, som er nestleder i Venstre, har vært leder i stortingets energi- og miljøkomité siden 2013. Kristian Vik tror det vil være bra for Enova at organisasjonen nå får en offensiv og hydrogenvennlig minister å forholde seg til, og et departement med en sterkere grønn styringsprofil.
– Elvestuen har vist at han ser hvor viktig hydrogen er for å knytte sammen kraft- og transportsystemet, påpeker Vik.
Han forventer at Enova dermed vil kunne fungere som et mer helhetlig i virkemiddelapparatet – og bygge opp om Norge som en sentral kraft innen hydrogen i transport- og energisektoren i Europa.
– Vi ser fram til et styrket samarbeid som vil legge grunnlaget for etablering av mange hydrogenrelaterte arbeidsplasser i Norge, sier Vik.

Konstruktiv prosess
Enova-direktør Nils Kristian Nakstad har følgende kommentar til endringen:
– Vi ser frem til å bidra til en god og konstruktiv prosess i forbindelse med skifte av departement og videreutvikle Norges offensive satsing på omstillingen til lavutslippssamfunnet.