Back

Nye utlysninger – Fondsregionen informerer

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har nå lyst ut nye for- og hovedprosjekter. Det inviteres til informasjonsmøte om dette i Oslo 15. august.

Det avsatt inntil 4 millioner kroner til forprosjekter for bedrifter med søknadsfrist 1. september. Det enkelte prosjekt kan få inntil 500.000 kroner i støtte.
Forprosjektene har to sentral formål. Det ene er at de skal stimulere til at offentlige anskaffelser blir mer innovative, ved at man tar i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i forkant av anskaffelse. Forprosjekt kan også benyttes til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som kan videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt.
På bakgrunn av oppløftende resultater fra prosjekter som har vært finansiert i tidligere perioder, vil fondsstyret stimulerer til å gjennomføre forprosjekter for innovative offentlig anskaffelser innenfor:
• Læringsteknologi
• Velferdsteknologi
• Vann- og avløpssektoren
• Samferdsel & transport
• Digitalisering av kommunale tjenester

– Vi er også på jakt etter forprosjekter som kan lede opp til større innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor læringsteknologi, livsvitens og IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner, sier Arild Klingsheim, som er spesialrådgiver for Regionale Forskningsfond Hovedstaden.
Målgruppen for informasjonsmøtet 15. august er søkere til for- og hovedprosjekter fra RFF Hovedstaden i 2017/2018. Både offentlige søkere, søkere fra bedrifter og FoU-partnere er velkomne.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning, for å styrke regionens internasjonal posisjon som kunnskaps- og verdiskapingsregion for bærekraftig utvikling. Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor

Foto: John Santerre (CC BY-SA 2.0 – lenke), PopTech Ecomaterials Innovation Lab