Back

Patentkjemper slår seg sammen

Kristine Aarflot og Petter Westnes

Kristine Aarflot fortsetter som daglig leder i Bryn Aarflot etter fusjonen. Her er hun sammen med daglig leder Petter Westnes i Protector IP. Foto: Bryn Aarflot

Bryn Aarflot og Protector IP danner et av de største norske fagmiljøene innen immaterialrett, med over 60 ansatte.

Fusjonen vil formelt tre i kraft 1. januar 2023 og det sammenslåtte selskapet vil fortsette under navnet Bryn Aarflot.

– Vi ønsker å være best i landet på immaterielle rettigheter og verdier. Bryn Aarflot og Protector IP utfyller hverandre godt. Sammen kan vi tilby våre kunder markedets beste rådgivning, sier Kristine Aarflot. Hun fortsetter som daglig leder i Bryn Aarflot etter fusjonen.

Bryn Aarflot AS, som er medlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm, bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP – Intellectual Property). Selskapet tilbyr teknisk og juridisk bistand knyttet til patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Beskyttelse og forvaltning av varemerker, design, patenter og teknologi, samt forebygging av snylting og misbruk, blir stadig viktigere. 85 prosent av selskaper i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia opplevde at varemerkene deres ble misbrukt i 2019, viser en undersøkelse gjort av analyseselskapet CompuMark. Det var en økning på 11 prosentpoeng fra 2017.

Det er grunn til å tro at denne trenden også gjør seg gjeldende her til lands. I Norge økte antallet søknader om patenter og varemerker med 9 prosent fra 2020 til 2021, Ifølge Statistisk sentralbyrå.

Konsekvensene kan bli enorme om teknologi blir stjålet eller varemerker blir misbrukt. Da vil en bevisst og strategisk tilnærming til immaterielle rettigheter være avgjørende.