Back

Enorm givervilje til Leger Uten Grenser

I løpet av to timer torsdag formiddag samlet Rolf Andresen inn 112.500 kroner fra Kunnskapsbyens medlemsbedrifter til Leger Uten Grenser.

 

Bedriftene i Lillestrøm ga over 360.000 kroner til årets TV-aksjon, i en ringerunde torsdag formiddag, organisert av Frivillighetssentralen i Lillestrøm.

 

Kunnskapsbyens prosjektleder Rolf Andresen var en av de frivillige som deltok i næringslivsdugnaden for TV-aksjonen NRK 2022. I år går pengene til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Ni personer, med ordfører Jørgen Vik i spissen, fikk i  løpet av noen formiddagstimer 59 bidrag på til sammen 361.000 kroner fra det lokale næringslivet. Av dette ble 112.500 kroner samlet inn av Rolf Andresen, utelukkende fra Kunnskapsbyens medlemsbedrifter.

– Beløpet fra våre medlemsbedrifter var adskillig større enn dette. Mange av bedriftene ble kontaktet av andre enn meg, forteller Andresen som gir all honnør til bedriftene som stiller opp på denne måten.

De innsamlede pengene skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling.

Årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

TV-aksjonen som har blitt gjennomført hvert år siden 1974, er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og i antall frivillige som deltar.

Kunnskapsbyen takker for det rause bidraget fra våre medlemsbedrifter for å gi livsnødvendig helsehjelp til verdens fattigste.