Back

Næringseiendom: – Lillestrøm slår alt

– Lillestrøm slår alt rundt her. Men det tar tid å få resultater, sier Petter Nylend, som er Managing Partner i Akershus Eiendom. Foto: Inger-Lise M. Nøstvik

Bygg- og anleggsmarkedet frykter fremtiden. Med å vise litt tålmodighet, har Lillestrøm likevel alle muligheter til å komme ut som en vinner på næringseiendom.

– Markedet må få tid til å bygge seg opp. Det krevet tålmodighet, sa Petter Nylend, som er Managing Partner i Akershus Eiendom, på næringslivslunsjen i regi av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm Næringsråd, på Solsiden Bar 3. november.

Hvordan skal vi klare å snu trenden, der økte kostnader fører til økte lønninger? Bygg- og anleggsmarkedet frykter fremtiden.

  • Renteoppgangen tynger.
  • Frykt og høye finanskostnader har ført til verdifall.
  • Vi har fått en overraskende høy inflasjon.

Ser lys i enden av tunellen

Et høyt trykk i arbeidsmarkedet gir et press på konsumprisindeksen, godt «hjulpet» av økende energi- og transportkostnadene.

– Det er en forventning om resesjon de neste månedene, men samtidig ser en voldsom etterspørsel etter leie akkurat nå, påpekte Nylend.

Etter den siste renteøkningen på 0,25 prosentpoeng kan vi kanskje øyne slutten av nedturen? Nylend ser for seg at boligprisfallet vil bunne ut i 2023.

Passerte verditopp i fjor

Leiemarkedet er mer aktivt enn investormarkedet. Næringseiendom nådde en verditopp i 2021. Etter det er markedet blitt betydelig tregere, som følge av økte renter, høyere kredittpåslag og dårligere likviditet i det nordiske markedet, påpeker Nylend.

– Leiemarkedet for kontor opplever mindre svingninger enn andre sektorer. Kontormarkedet gjør det veldig bra, som følge av lite nytt kontorareal på vei inn i Stor-Oslo. Lav kontorledighet har ført til leieprisvekst. Logistikkbedrifter opplever også stor leieprisvekst, men handelen har begynt å få det tøft, sier han.

Det er en klar megatrend at logistikk tar over for en del av handelen, via netthandel. Samtidig vil økt behov for varer nærmere lokalmarked gir et trykk på lager og logistikk.

Ikke bekymret for Lillestrøm

For Lillestrøms del, påpekte han at det handler om å oppnå en tilstrekkelig kritisk masse, og en holdningsendring hos de som tar beslutningene. Men de ytre forholdene ligger godt til rette for et blomstrende marked for næringseiendom.

– Lillestrøm slår alt rundt her. Men det tar tid å få resultater. Se til områder som har fått det til i Oslo, slik Nydalen har klart – 30 år etter nedleggelse av Spikerverket.

– Leiemarkedet for kontor opplever mindre svingninger enn andre sektorer. Kontormarkedet gjør det veldig bra, som følge av lite nytt kontorareal på vei inn i Stor-Oslo. Lav kontorledighet har ført til leieprisvekst, sier Petter Nylend i Akershus Eiendom.