Back

Skaperkraft på Hjernekraft

– Dere må tørre å sette dere hårete mål.
Det var oppfordringen fra Microsofts Shahzad Rana til deltakerne på Hjernekraft fra Kjeller.

Konferansen Hjernekraft fra Kjeller er en teknologimøteplass, der det også er lagt vekt på at samtalene mellom deltakerne har en viktig funksjon.

Styreleder Walter Qvam i Toppindustrisenteret var minst like tydelig på at det er digitalisering som er nøkkelen til fremtidens arbeidsplasser. Det skyldes blant annet store teknologisprang innen cloud (nettsky), IOT (tingenes internett) Edge (intern databehandling) og AI (kunstig intelligens).
– Her ligger det en kjempemulighet for norske bedrifter til å ta en internasjonal rolle, mener Qvam.
For en bedriftsleder kan det ofte være vanskeligste å komme seg vekk fra gode, gamle og kjære ideer. Dette er en av de største truslene mot forandring, hevder Qvam.
Mange nye teknologier er ennå i en tidlig barndom. Hvilken retning framtiden vil ta er umulig å forutse, men mange produksjonsvirksomheter kan stå foran enorme endringer.
– Vi vet ennå ikke hvordan 3D-printing vil påvirke næringslivet, sier han.

Oliver William Hennie fra 9A på Kjeller skole fikk prøve å styre denne bilen ved hjelp av kroppssignaler, hos Brage Eikanger som er forsker på autonome systemer hos FFI.

Må sikte høyere
– Vi tenker for smått, sa Shahzad Rana, som er teknologidirektør i Microsoft Norge.
Den tidligere IT-gründere advarte mot å sikte mot mindre markeder enn det nasjonale, dersom du skal ha noe som helst håp om å lykkes med ny teknologi.
– Egentlig holder det ikke å være ledende i Norge heller. I en tidsalder preget av global digitalisering er Norden, med sine 20 millioner innbyggere, heller ikke noe særlig stort marked, påpeker Rana.
Han mener for øvrig at menneskets innebygde latskap er en viktig driver for innovasjon. Det å kunne gjøre arbeidsoppgaver raskere, bedre og billigere er en uovertruffen vinneroppskrift. Og endringstakten kommer ikke til å bli redusert. Tvert imot, utviklingen vil bare gå fortere og fortere. Den som ikke har evnen til å fornye seg risikerer å havne i bakevja.

Ranveig Wessel Tofte og Vegar Bekkos i Nedre Romerike vannverk og avløpsselskap hadde en godt besøkt stand, her sammen med Marcus Aune i 10B, Remi Huse i 10A, Haakon Halvorsrud i 10A og Jonas Fredriksen i 10B fra Aursmoen skole.

Jakter på kalde hoder
Tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø, nå leder av Igloo Innovation, skisserte planene om å skape næringsutvikling knyttet til kulde, is og snø i den nye vinteridrettshallen SNØ i Lørenskog.
Her vil det bli skapt unike muligheter for gründere og start-ups, som vil få tilgang til å utnytte de helt spesielle omgivelsene som vintersportsanlegget kan tilby.
Forsamlingen fikk et lite innblikk i de omfattende og spennende endringene som skjer rundt oss, fra et bredt panel med foredragsholderne Preben J. S. Vie (Ife), Nuria Castell (NILU), Mariann Ødegård (Kjeller Innovasjon), Hans Arne Frøstein (Justervesenet), Roar Thon (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), Elisabet Mæland Fosse (TX Guardian), Marius Aabel (No Isolation) og Bjørn Gregert Halvorsen (Nel Hydrogen).

Teknologisk aperitif
I år var arrangementet utvidet med et eget forskertorg for ungdomsskole- og vgs-elever, i forkant av Hjernekraft-konferansen. Forskertorget på dagtid var en fullgod erstatning for de som savner «Researchers’ Night».
På Forskertorget – som Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte med økonomisk bistand fra Skedsmo kommune – fikk ungdommene noe små smaksprøver på teknologiens forunderlige verden. Elevene fikk også møte utadvendte og dyktige representanter fra forskningsinstitutter og teknologibedrifter.