Back

Vær så god: Designstudenter står til tjeneste

En dyktig ingeniør kan løse kompliserte tekniske utfordringer. En produktdesigner kan løfte de gode løsninger til nye høyder.

– Studentene er gode på å komme opp med uforutsigbare løsninger, skisser, scenarier og modeller, sier Kyrre Andersen ved produktdesignstudiet hos OsloMet Kjeller.

Nå kan du få leid deg et helt kobbel av produktdesignere nærmest helt gratis. For tiende gang skal produktdesign-studentene hos OsloMet på Kjeller opprette egne Designkontor og løse utfordringer for næringslivet.

Siden 2004 har produkstdesignstudiet på Kjeller tatt oppdrag for bedrifter, gjennom egne, studentdrevne designkontor. Mange bedrifter har benyttet seg av denne muligheten, men enda flere i næringslivet kunne nok hatt bruk for denne tjenesten.

Gjennomføringen av prosjektet «Designkontor» er en del av utdanningen, der det skal leveres et konsept og en prototypene til en oppdragsgiver. Designkontorene ledes av tredjeårsstudenter, med første- og andreårsstudentene som prosjektmedarbeidere.

– Det har enormt stor verdi for studentene å få jobbe med reelle oppdrag for reelle oppdragsgivere, påpeker førsteamanuensis Kyrre Andersen ved TKD-Produktdesign hos OsloMet på Kjeller.

Billig for oppdragsgiver
Universitet-bedrift-samarbeidet innledes ved at designkontorenes lederstudenter beskriver oppdraget sammen med sin eksterne oppdragsgiver, der det skal fremgå hva som er mulig å utvikle og levere i løpet av en fireukersperiode.

I denne perioden får oppdragsgiver tilgang på åtte til ti dedikerte studenter som jobber i  kreative team for å løse «bestillingen».

Oppdragsgivere som tar mål av seg til å være et godt vertskap for studentene, inviterer gjerne studentene inn på et møte med pizza. For å få et best mulig resultat av studentarbeidet, er det viktig å få en god dialog med studentene og være tilgjengelig gjennom prosjektperioden

Bedriften forventes å legge inn litt i driftsmidler til Designkontoret. Det kan gjerne være rundt 5.000 kroner.

Gode tilbakemeldinger
– Studentene er gode på å komme med uforutsigbare løsninger, skisser, scenarier og modeller. Produktdesignerne kan hjelpe bedriften på mange plan, ikke minst i en gründerfase hvor de kan bistå med å finne nye, uforventede muligheter. Oppdragene kan være alt fra industridesign, til tjeneste- eller interaksjonsdesign, sier Kyrre Andersen.

Oppdragsgiveren må stille opp i milepelsmøter og gi tilbakemelding på skisser og spørsmål underveis. Det forventes at oppdragsgiveren betaler for materialer og utgifter som er nødvendig for å utvikle et godt resultat. Og gode resultater har det blitt mange av.

– Vi har i hvert fall fått mange positive tilbakemeldinger tidligere år, forteller Andersen.

Nor Shipping var godt fornøyd med studentenes forslag til visuell design av et inngangsparti til «Disruptive Sustainability Hall», som ble utformet som en portal til en undersjøisk verden. Ventilasjonsbedriften Trox Auranor fikk hjelp av produktdesignerne til å utvikle nye løsninger for selskapets takprodukter. Sparebankstiftelsen og Norsk Hydrogenforum har også gode erfaringer med å samarbeide med Kjeller-studentene.

Ta direkte kontakt!
Er din bedrift interessert i å få et team av produktdesignere til å bistå med å finne gode løsninger, så kan Kyrre Andersen hjelpe til. Send en epost til kanderse@oslomet.no, så er OsloMet på saken!