Back

Kjemper for å få Politihøgskolen

Lillestrøm er det ideelle stedet for Politihøgskolen, når den skal flytte ut av Oslo, mener Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR).

Ordfører Ole Jacob Flæten har full støtte fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike i sine bestrebelser for å få Politihøgskolen til Lillestrøm. Her er han avbildet sammen med Ingvild Roald (t.v.) og Guro Ranum som presenterte studentprosjektet «Kjeller 2023», under Kunnskapsbyens nyttårslunsj.

Flytting av Politihøgskolen er en glimrende idé, påpeker Lørenskog-ordfører og leder for SNR, Ragnhild Bergheim og Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten.
I et felles debattinnlegg i Dagbladet viser de to ordførerne blant annet til at Høgskolen i Oslo og Akershus nå er i prosess for å få universitetstatus.

Lillestrøm er i ferd med å bli en universitetsby. Her er det også tingrett og politistasjon – og fortsatt ubebygde arealer, noen få minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

Midt i smørøyet
Relokalisering av Politihøgskolens avdeling på Majorstua har vært en aktuell sak i mange år, blant annet er det stort behov for nye og mer tilpassede lokaler for utdanning og etterutdanning av politi. Lillestrøm kan møte skolens behov på en utmerket måte, mener Skedsmo-ordføreren, som allerede har hatt møter med politisk ledelse i Justisdepartementet.
Ingen andre byer kan tilby en mer sentral plassering. Fra stasjons- og bussterminalområdet er det bare ti minutter med tog til Oslo og tolv minutter til Gardermoen, argumenterer de to ordførerne.

Betydelig fagmiljø
– I Lillestrøm ligger både kriminalomsorgsutdanningen (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet, i tillegg til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Å kunne dra veksel på de forsknings- og kompetansemiljøer som allerede ligger her, vil være en styrke for Politihøgskolen. Det er heller ikke langt til nødetatenes trenings- og øvelsesfasiliteter på Lahaugmoen, påpeker Flæten.
Han trekker også fram det gode bo-, kultur og fritidstilbudet i Lillestrøm. Ordføreren tror det er liten fare for å miste eksisterende nøkkelpersonell, i og med at skolen ikke trenger å flytte så langt vekk fra dagens lokaler.

Ole Jacob Flæten er styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm.