Back

Oppløftende syn på boligmarkedet

Sweco, Aspelin Ramm og Akershus Eiendom tegnet et lovende fremtidsbilde for Lillestrøm-området, under Kunnskapsbyens nyttårslunsj.

Tilstrømmingen til Oslo faller. Innflyttingen til Akershus holder seg. Kilde: SSB/Akershus Eiendom

Utbyggingen av Kjeller-området, kombinert med jevn innflytting fra resten av landet, kan gi et spennende løft for utvikling av boligmarkedet. Alt i alt har det dessuten vært en sunnere markedsutvikling i Akershus enn i Oslo, mener daglig leder Petter Nylend i meglerhuset Akershus Eiendom.
Han presentert de siste utviklingstrekkene for boligmarkedet på Nedre Romerike, under nyttårslunsjen som Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte for sine medlemsbedrifter og samarbeidspartnere 5. januar.

Rigget for vekst
Lillestrøm kan komme til å vokse med 20.000 nye innbyggere fram mot 2040. Mange av dem kan få plass i den nye bydelen som vil vokse fram på Kjeller, når Forsvaret legger ned sin virksomhet på flyplassen om fem år.

Det jomfruelige området representerer en unik mulighet til å utvikle en ny, fremtidsrettet og funksjonell bebyggelse, demonstrerte Ingvild Roald hos Aspelin Ramm og Guro Ranum i Sweco. De presenterte studentprosjektet «Kjeller 2023» sine visjoner for den nye bydelen.

Les også: Starter året med nyttårslunsj på «Gevir»

Ingvild Roald fra Aspelin Ramm og Guro Ranum i Sweco presenterte studentprosjektet «Kjeller 2023».

Bedre balanse i markedet
– Sammenlignet med Oslo er boligmarkedet på Nedre Romerike mye mindre volatilt, sier Petter Nylend. Han peker på flere årsaker til at boligprisene på Romerike ikke har falt, på samme måte som i Oslo. Boligprisene i Oslo faller først og fremst fordi de har steget for mye, påpeker Akershus Eiendom i sin analyse. Innvandringen av svensker polakker og litauere til hovedstaden har gått ned. Det har redusert behovet for boliger i Oslo. Samtidig har det vært en kraftig økning i boligbyggingen.
– Oslo har bygget for mye, oppsummerer Nylend.
Oslo har opplevd en svikt i netto tilflytting de to siste årene og har nå nullvekst i tilflytting fra resten av landet, forklarer han. Til tross for det har Oslo hatt en langt høyere vekst i nybygging enn Romerike, som på sin side opplever jevn flyttestrøm fra andre deler av landet.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten, var begeistrert for studentenes nytenkende innspill til utviklingen av Kjellerområdet.

Mange vil til Skedsmo
– Av områdene i hovedstadsregionen har tilflytting fra resten av landet vært absolutt størst øst for Oslo. 20 prosent av tilflyttingsveksten på Romerike tilfaller Skedsmo, forteller Nylend.

Han kan derfor ikke se at det skulle være noen grunn for en umiddelbar nedgang i boligprisene i dette området – så lenge det er fallende arbeidsledighet og fortsatt lave renter.

– Jeg antar at rentene vil bli holdt lave, for å unngå at boligeiere skal komme i skvis, sier han.