Back

Nye muligheter med universitet i Lillestrøm

– Fantastisk! Jeg er strålende fornøyd med at høgskolen er blitt universitet. Nå åpner det seg nye muligheter for vår region.

Det sier Anita Orlund, adm. direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, etter at regjeringen fredag vedtok å gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus til universitet.
Kunnskapsbyen jobbet intenst i mange år – sammen med mange andre – for å få høgskolen i Akershus lokalisert til vår region. Nå er studiestedet oppgradert til universitet. Samtidig blir det satt full fart i arbeidet med å etablere nye Campus Lillestrøm.

Les også: Fyller kravene til å bli universitet

Kunnskapsbyens adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen gleder seg med rektor Curt Rice. Hun har store forhåpninger til Storbyuniversitets planer i Lillestrøm.

Vil løfte fram Lillestrøm
– Det som virkelig kan skape nye muligheter og nytt næringsliv i regionen er et enda tettere samarbeid mellom akademia og næringslivet. Med en universitetscampus i regionen blir effekten av dette enda større. Så nå gjelder det for oss å se potensialet i dette – og legge til rette for å utnytte de mulighetene som kommer, sier Orlund.
Studenter i byen vil også være en viktig faktor for å utvikle Lillestrøm som regionsenter.
– Universitetet vil skape nye møteplasser, med mer folk i sentrum og gjøre det enda mer attraktivt for fremtidsrettede bedrifter å etablere seg her, sier Anita Orlund.

Feiret med studentene
Det nye universitetet har fått navnet OsloMet – Storbyuniversitetet. Studentene og de ansatte på Kjeller feiret sin nye universitetstatus mandag formiddag. Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten deltok også i markeringen, sammen med rektor Curt Rice som er veldig glad – og ikke minst stolt – over at HiOA nå er blitt universitet.
– Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene. Å bli et universitet er både en faglig anerkjennelse og et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning. Det vil komme både studenter, ansatte, arbeidsliv og samfunnet til gode, sier han.

Setter alle kluter til
Campus Lillestrøm er en del av storbyuniversitetet. Og nå blir det også satt fart på planene om å etablere en nytt og topp moderne universitetscampus, sentralt i Lillestrøm.
– På neste styremøte i OsloMet vil jeg be styret om å få lyse ut en anbudskonkurranse blant seks prekvalifiserte søkere om etablering av en nytt universitetscampus i Lillestrøm, innenfor en gangavstand på maksimalt sju minutter fra Lillestrøm stasjon, opplyser rektoren.

Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten og rektor Curt Rice deltok mandag formiddag i markeringen på Kjeller, da studenter og ansatte feiret at HiOA er blitt universitet.

Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten lover å gjøre alt som står i hans makt for å få en optimal campus.
– Her er det er store ambisjoner både hos politikere, administrasjon og utbyggere. Vi vil alle legge til rette for dette. Jeg tror det vil bli veldig bra. Sammen skal vi gjøre Lillestrøm til en attraktiv universitetsby, sier Flæten.

Mer forskning, høyere status
Regionen trenger et universitet for å utvikle framtidige tjenester og nye arbeidsplasser, i et samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv, understreker ordføreren.
Curt Rice nikker og legger til:
– Som universitet kan vi bestemme selv og utvikle studietilbud i dialog med næringslivet og samfunnet rundt oss, mens en høgskole må ha ekstern godkjenning for sine studier.
Akkrediteringen av HiOA som universitet åpner også for at det kan satses enda mer forskningsbasert utdanning, rekruttering av ansatte og studenter og internasjonalt samarbeid, påpeker han.
– For studentene vil universitetsstatus bety at de blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet, og kommer ut i yrket med solid, forskningsbasert kompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, understreker rektor Rice.

Vil bli Lillestrøms fineste
– Vi tar sikte på å få det lekreste bygget i Lillestrøm. Det skal være grønt og ha mye high-tech, sier Rice.
Han er flytteplanene i en større sammenheng – som vil gagne Oslo Met som helhet:
– Å flytte campus fra Kjeller til Lillestrøm sentrum åpner for en helt annen integrasjon med studiestedet i Pilestredet. Vi vil kunne få til et mye tettere samarbeid enn det vi klarer i dag.
Rice mener det vil gi en langt bedre totalløsning for OsloMet, blant annet til å utvikle mer fleksible studieprogram.
– Dagens struktur gjør at Pilestredet og Kjeller er ganske isolert fra hverandre, forklarer han.

Rektor Curt Rice og kunnskapsminister Torbjørn Røe. Foto: Sonja Balci, OsloMet

Leverandør av smarte løsninger
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen berømmer HiOA for den betydelige innsatsen som er lagt ned i arbeidet med å bli universitet.
– Jeg ser frem til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier statsråden.
Oslo er den første byen i Norge med to universiteter. OsloMet er faktisk Norges tredje største universitet. Det nye universitetet skal levere smarte løsninger til velferdssamfunnet.
– En av OsloMets styrker er at en rekke utdanninger som lærer, sykepleier og ingeniør er samlet under ett tak. Vi har dermed gode forutsetninger for å komme med smarte løsninger på velferdssamfunnets utfordringer, påpeker Rice.

Se rektor Curt Rice sin elleville reaksjon da han fikk vite at HiOA er blitt universitet (video fra OsloMet):