Back

Deler Lillestrømkonferansen i to

Lillestrømkonferansen 2021 blir delt i to, med en digital formiddagskonferanse 27. mai og en heldags fysisk konferanse 13. oktober.

Tor Haugnes vil nok en gang servere et skråblikk på Lillestrøms plass i verden.

– Lillestrømkonferansen fyller fem år. Det vil vi gjerne markere med en jubileumskonferanse, Og til høsten håper vi å kunne møtes under samme tak, sier Siri Berggreen, administrerende bankdirektør i LillestrømBanken og styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som også er en av de to hovedarrangørene.

Som medprogramleder har hun fått med seg historiker, bedriftsøkonom, blogger og foreleser Tor Haugnes – som også deltok på den første Lillestrømkonferansen i 2016. I år vil han dele et skrått tilbakeblikk på de fem siste årene.

TV-sending fra Kultursenteret

Kunnskapsbyen Lillestrøm og LillestrømBanken er arrangører av Lillestrømkonferansen, som i år vil bli delt en vår- og en høstkonferanse:

  • Lillestrømkonferansen Digital 27. mai kl. 0900 – 1100.
  • Lillestrømkonferansen Del 2, den 13. oktober, blir en 5-års jubileumskonferanse i Lillestrøm kultursenter.

Det digitale arrangementet, som streames fra Lillestrøm Kultursenter, vil være gratis.

Meld deg på Lillestrømkonferansen 27. mai.

Årets konferanse har temaet «Inn i en ny tid». Vi ser fremover mot nye muligheter etter pandemien. Sammen skal vi bygge regionen til beste for de som lever og jobber her – ikke minst for å skape flere kortreiste arbeidsplasser. Det store spørsmålet er hvordan dette skal gjøres:

  • Hvordan kan næringslivet selv bidra til vekst?
  • Hvilke bransjer ønsker vi mer av?
  • Hva tenker kommunene i regionen om næringsutviklingen?

Bli kjent med en region i endring

Ordførerne og næringssjefene i Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker vil være sentrale deltakere. De vil blant annet rette blikket fem-ti år fram i tid, og dele sine tanker om hvordan de tror vår region da vil skille seg ut på en fordelaktig måte.

StorOslo Eiendom vil kaste lys over hvordan de bygger omdømme for å tiltrekke internasjonale bedrifter til Lillestrøm. Akershus Energi vil lette på sløret om planene for Energihuset. Vi får også et lite innblikk i andre aktørers ambisjonene med Norasondes viktige inkluderingsarbeid og de nye grepene ØRAS og ROAF tar for å skape en sirkulær økonomi.

Spørreundersøkelse med gratisbilletter

Til konferansen er det laget to spørreundersøkelser: en bedriftslederundesøkelse og en allmenn undersøkelse om arbeidsmarkedet. Arrangørene ønsker flest mulig svar fra ansatte, arbeidstakere og innbygger i regionen – og setter pris på alle som vil hjelpe til med å spre spørreskjemaet.

OBS! Svarfristen er kort: senest 14. mai. Svarene må analyseres før de kan presenteres på den digitale Lillestrømkonferansen.

Premiering: Alle som blir med i undersøkelsen, er med i trekningen om 5 dagpass til Lillestrømkonferansen 13. oktober.