Back

Leier ut solcelleanlegg på store tak

Gjennom nysatsingen Soleie skal Akershus Energi og Østfold Energi gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak.

De to energiselskapene går sammen som eiere i det nye selskapet. Tidligere har de også gått sammen om å investere i solkraftselskapet Solgrid, som allerede er i gang med større kratverkutbygginger i Sverige. Soleies forretningsmodell er å tilby finansiering og leie av større solcelleanlegg til private og offentlige virksomheter med større bygg.

– Gjennom Soleie får kunden egenprodusert, grønn strøm, uten å måtte ta store investeringer, sier Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol.

Soleie AS ble etablert av Akershus Energi i 2020. Nå kommer Østfold Energi på eiersiden. De to partnerene danner et 50/50-eierskap i Soleie.

– Vi er veldig fornøyde med å få inn Østfold Energi som partner i den videre utviklingen av Soleie. Både Akershus Energi og Østfold Energi jobber med å finne gode løsninger for utbygging av solkraft i vår region, sier Ose.

Soleie har sitt hovedkontor i solmiljøet i Lillestrøm, og vil ha et avdelingskontor i Sarpsborg.

One-stop-shop

Soleie vil gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få tilgang til solstrøm fra eget tak. Selskapet vil finansiere, bygge, drifte og vedlikeholde anleggene. Kundene vil få ferdig solcelleanlegg levert på sine tak – tilpasset den enkeltes behov. Kundene får kortreist og fornybar strøm, der langsiktige avtaler også vil sikre at strømprisen blir forutsigbar.

– Soleie vil eie og drifte anlegget. Kundene slipper å bruke tid og ressurser på å følge opp prosjektet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

De to eiernes felles ambisjon er at Soleie skal være ledende innen leieløsninger – og være den foretrukne partnere for både det offentlige og private byggeiere, når de ønsker å etablere solcelleanlegg på taket.

Trenger mer kraft i Viken

Begge energiselskapene ser på Soleie som et virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi i Viken.

– Energiforbruket i regionen vår vil eskalere i årene framover, i takt med den storstilte elektrifiseringen vi står foran. Får å nå klimamålene mot 2030 må flere sektorer bort fra fossil og over på elektrisitet. Det må produseres mer fornybar energi for å møte dette behovet, mener Martin Vatne.

Selv om vannkraft fortsatt er bærebjelken i det norske kraftsystemet, trenger Norge å utvikle flere nye fornybarkilder, påpeker Heidi Theresa Ose.

– Norske virksomheter er dessuten opptatt av hvordan de selv kan bidra til en grønn omstilling. Egenprodusert strøm fra sol vil slå positivt ut på klimaregnskapet – også for selskapene som er leietakere i byggene. Solenergi er også med på å avlaste strømnettet, sier Ose, som mener Soleie blir et godt tilskudd til solkraftporteføljen i Akershus Energi Sol.

Solenergi siden 2013

Akershus Energi startet sin satsingen på solenegi allerede i 2013, da Norges første solfangeranlegg ble bygget i Akershus EnergiPark, i tilknytning til fjernvarmeanlegget.

Solenergiengasjementet er blitt ytterligere forsterket gjennom eierskap i solenergiselskapene Otovo, FUSen, Solgrid og nå Soleie.

I 2021 ble Akershus Energi Sol opprettet som et eget forretningsområde i energikonsernet.