Back

Springbrett for innvandrere ut i arbeidslivet

Kunnskapsbyen Lillestrøm har innledet et samarbeid med Diversify om et opplæringsprogram på engelsk, om oppstart og entreprenørskap for innvandrere.

– Når du ikke kan språket og heller ikke har jobb, da står du litt på siden av samfunnet, sier Chisom Udeze, gründer og leder av Diversify.

Noe av det fineste hun opplever med dette kursopplegget er når hun ser at det hjelper mennesker med å bryte ut av isolasjonen.

Chisom Udeze startet organisasjonen Diversify i 2018 for å bistå innvandrere og andre med minoritetsbakgrunn med å skape sin egen arbeidsplass eller bli ansatt i det ordinære arbeidslivet.

Marit Heiberg (t.h.) hos Business Lillestrøm er imponert over den høye kvinneandelen på Diversify sine kurs.

Når ut til mange kvinner

Nå vil Diversify bidra til å skape flere jobbmuligheter og empowerment (bevisstgjøring og mestring) hos innvandrere og minoriteter i Lillestrøm. Business Lillestrøm har også hatt en del deltakere med minoritetsbakgrunn på sine etableringsveiledningstilbud.

– Jeg er imponert over at Diversify har hatt opptil 80 prosent kvinneandel på sine kurs, sier daglig leder Marit Heiberg hos Business Lillestrøm.

Hun tror at de dyktige kvinnene som står i spissen for Diversify i større grad tiltrekker seg andre innvandrerkvinner.

– Business Lillestrøm ser fram til samarbeidet. Jeg håper at flere av deltakerne vil delta aktivt i våre veksthus for gründere. Flerkulturell samhandling vil også gi større bredde i våre aktiviteter, sier hun.

Hver dag i to uker

Diversify har fått støtte fra Lillestrøm kommune til å kjøre sitt opplæringsprogram i Lillestrøm, fra 14. juni til 25. juni. Kurset som gjennomføres på engelsk, vil gi deltakerne opplæring i å starte egen bedrift i Norge. De får også tilgang på nødvendige verktøy, ressurser og nettverk.

I tillegg til å gi basiskunnskap om det norske samfunnet, legger programmet vekt på ferdigheter og kunnskap som deltakerne trenger for å forbedre livet sitt, utvide nettverket sitt og finne en egnet jobb – eller opprette sin egen virksomhet.

– Vi håper det skal bli mulig å gjennomføre kurs med fysisk oppmøte. I så fall blir det seks dager med fysisk samling og fire dager digitalt opplæring. Vi legger opp til en gruppe med 30 til 40 deltakere. Alle kostnaden bli dekket. Dette inkluderer også gratis lunsj, sier Diversify-lederen.

Do you want to participate? Use this application form to Diversify´s Entrepreneurship Training Program – Kraft Lillestrøm.

Lav terskel

Chisom Udeze som selv er økonom, understreker at det ikke stilles noe krav om at deltakerne må komme med en konkret forretningsplan.

– De vil få hjelp til forretningsplan og forretningsstrategi. Det kan være de har en forretningsidé de trenger hjelp til å utvikle eller til å avdekke mulighetene for å realisere, sier hun.

Deltakerne i programmet får også lære om regnskap og jus, markedsføring og merkevarebygging. I tillegg vil kursdeltakerne få tilgang på verktøy både for å utvide virksomheten sin og til nettverksbygging, sier hun.

Etter avsluttet opplæring blir hver deltaker koblet til en kvalifisert veileder som vil jobbe med dem opptil seks måneder etter programmet.

En av foreleserne på Lillestrøm-kurset er Ateh Atabong, som var leietaker hos Business Lillestrøm i 2019. Her er han sammen med veileder Jan Erik Nilsen hos Etablerertjenesten.

Lokale bidragsytere

Diversify-staben vil svært gjerne ha kontakt med personer – både nordmenn og innvandrere – som kunne tenke seg å stille som frivillige forelesere eller mentorer.

– Vi er spesielt interessert i å få kontakt med innvandrere som har startet egen virksomhet eller som kan dele sine erfaringer fra arbeidslivet, forteller Chisom Udeze.

Hun tror dette kan være en fin utfordring for mange, i ulike bransjer. Engelsk som kursspråk bør ikke være noen stor hindring, mener hun.

Tidligere BL-leietaker er foreleser

Ateh Atabong som er bosatt i Lillestrøm, skal delta som foreleser på Diversify-kurset. Han har tidligere vært leietaker hos veksthuset i Storgata.

– Jeg husker at jeg fikk gode råd fra veileder Jan Erik Nilsen i Etablerertjenesten, da jeg var hos Business Lillestrøm, forteller han.

Ateh Atabong er glad for å kunne gi tilbake, og dele av sin erfaring og kunnskap. Han skal bidra på Diversify-kurset med opplæring i kursbolkene «Business modell canvas» og «Design thinking».