Back

Green Visits inviterte til «embassy special»

Representanter fra et tjuetalls ambassader og handelskammer har vært på demonstrasjonstur med Green Visits for å få et innblikk i norske, innovative og bærekraftige løsninger.

Project Mangager Jan Carsten Gjerløw og Visits Manager Anette Gangnæs i Green Visits, ønsket gjestene velkommen inn i hydrogenbussen på Oslo S.

Green Visits-teamet har spesialisert seg på å organisere profesjonelle besøk for internasjonale delegasjoner. På turen som ble arrangert tirsdag 26. mars, fikk ambassaderepresentantene innsyn i ny teknologi som er utviklet og implementert i Oslo-regionen.

– Vi sørger for at besøksdelegasjonene får demonstrert løsninger for grønn innovasjon og en bærekraftig utvikling, og sikrer også at de blir matchet den med de rette forretningsforbindelsene, forteller besøkskoordinatoren i Green Visits, Anette Gangnæs.

Hun forteller at ambassader og handelskamre organiserer en god del besøk for delegasjoner, og ville med denne turen vise hva Green Visits har å tilby.

– Det er hyggelig å registrere alle positive tilbakemeldingene vi fikk denne dagen, og vi håper å få til et godt samarbeid med aktørene framover, sier Gangnæs.

Reperesentanter for 18 nasjoner deltok på informasjonsturen med Green Visits.

Omvisning i hydrogenbuss
I tillegg til representanter for EU-delegasjonen i Norge, hadde Green Visits samlet interesserte deltakere fra 18 nasjoner; Belgia, Bulgaria, Danmark, Filippinene, Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Iran, Italia, Latvia, Nord-Makedonia, Russland, Slovakia, Storbritannia, Thailand, Ungarn og Ukraina.

De ble fraktet fra Oslo S med en av Ruters hydrogenbusser.

Første stopp var hos ROAF, der deltakerne fikk en omvisning i det hypermoderne anlegget for avfallssortering. Dette anlegget benytter nær infrarød teknologi (NIR) for å sortere ressurser ut av husholdningsavfallet.

Undervisningsansvarlig Linda Fossum Thompson hos ROAF ledet delegasjonen rundt på sorteringsalegget.

Deretter fortsatte ferden til Uno-X sin hydrogenstasjon på Hvam. Daglig leder Uno-X Hydrogen, Roger Hertzenberg, ga deltakerne en presentasjon av anlegget og orienterte bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren.

Besøkte Forskningsparken Kjeller
I Forskningsparken Kjeller ble ambassadedelagasjonen møtt av ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune. Han trakk fram kommunens fornybarambisjoner og fortalte om det tette samarbeidet med forskningsinstitusjonene.

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Johnsen hos ROAF bistod Green Visits med å tilrettelegge besøksprogrammet.På Kjeller fikk Green Visits-deltakerne også møte spesialrådgiver Eva Næss Karlsen i Osloregionen. Hun fortalte om samarbeidsalliansens arbeid for å gjøre det sentrale Østlandet til en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa.

Marine Gaugain, som er Project Manager, Business Development & Communication hos det Fransk-Norsk Handelskammer, hadde stort utbytte av visningsturen.

Junior Advisor Markus Ranka fra Business Finland liker konseptet til Green Visits.Prosjektleder Barbro Renland Nordby i Solenergiklyngen orienterte om solenerginæringen i Norge. Hun fortalte hvordan klyngen jobber internasjonalt for å styrke næringens innovasjonsevne og konkurransekraft, for å kunne ta en større andel av det globale markedet.

Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw i Green Visits avrundet dagen med en orientering om det norske elbil-eventyret.