Back

Vil bli enda bedre på næringsliv- og gründervekst

Skal vi bli best på gründerskap og næringsvekst må vi lære av andre. Med det målet for øyet arrangerte Kunnskapsbyen en studietur til Drammen og Sandefjord.

Næringssjefene Maria Hermansdatter Hoff i Lillestrøm og Toril Lislien i Drammen, Rune Kjølstad som leder av Næringsforeningen i Drammensregionen og KL-leder Inger-Lise M. Nøstvik fikk drøftet mange felles utfordringer.

Hos Næringsforeningen i Drammensregionen fikk delegasjonen – med Kunnskapsbyen og Lillestrøm kommune i spissen – en orientering om organisasjonsstruktur og medlemssammensetning. Foreningen som ble stiftet helt tilbake i 1847, har i dag 950 medlemsbedrifter.

– Kunnskapsbyen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon. Vi har som mål å bli en sterkere, felles stemme på vegne av næringslivet i regionen. Drammens næringsforening har eksistert lenge og har greid å forene det regionale næringslivet under sin paraply. Vi fikk mange gode tips med oss i kofferten fra Drammen, forteller daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen.

Næringsforeningens leder, Rune Kjølstad, fortalte om byens omdømmereise. Han ga også innsyn i hvordan foreningen arbeider med rekruttering og hvordan samarbeidet med Drammen kommune og den politiske ledelsen er lagt opp.

Drammen Works

Foreningen er opptatt av at medlemsbedriftene skal styrkes gjennom bærekraftig omstilling. Gjennom prosjektet «Internasjonale Drammen» er det også blitt jobbet aktivt med å rekruttere innvandrere til bedriftene.

Næringssjef Toril Lislien i Drammen kommune fortalte om prosjektet  Næringsvekst 2020. Prosjektet er blitt synliggjort under slagordet «Drammen Works», som er en fellesbetegnelse for all utadrettet kommunikasjon.

Heier på gründerfellesskapet

Daglig leder Benedicte Eian Iversen stilte selv som guide hos Gründeriet i Sandefjord. Veksthuset har vokst fra 10 til 50 oppstartsbedrifter i løpet av noen få år – og har per i dag ingen ledige plasser.

Gründeriet er basert på et solid privat-offentlig samarbeid mellom Sandefjord Næringsforening og Sandefjord kommune, med god bistand fra en rekke små og store lokale bedrifter.

Inger-Lise M. Nøstvik synes Sandefjord-modellen har mye for seg: – Vi har erfaring med å drifte tre gründerhus, men kan alltid lære av andre. Det var derfor veldig motiverende å høre hvordan Gründeriet jobber, sier hun

Oppstartsmiljøet i Sandefjord er dyktig på digitale løsninger. Veksthuset har også en bevisst strategi på å drive utadrettet kommunikasjon – og er godt synlig lokalt. Hele byen er da også mektig stolt av det gode gründermiljøet. Over gaten utenfor Gründeriet er det hengt opp et stort banner med teksten «Gründerbyen».