Back

Gratis utdanning i ledelse av grønn omstilling

Kunnskapsbyen samarbeider med OsloMet og Digital Norway, og tilbyr etter- og videreutdanning i smidig prosjektledelse. Studiet er gratis for medlemsbedriftene.

Studiet som har en verdi på 30.000 kroner, vil gi 10 studiepoeng. Det retter seg mot ansatte i Kunnskapsbyens medlemsbedrifter. Studenten vil få tilgang til digitale verktøy som vil gi effekt direkte på bunnlinjen!

Deltakerne får innsikt i kjennetegn på smidige prosjekter og hensiktsmessige tilnærminger til bærekraftige løsninger og produkter.

Studiet retter seg mot ledere og medarbeidere i virksomheter – primært små- og mellomstore bedrifter – som skal gjennomføre komplekse prosjekter for grønn omstilling. Det vil være særlig aktuelt for ansatte som er eller ønsker å bli prosjektledere.

Gjennomført studium gir kompetanse til gjennomføring av prosjekter hvor digitalisering og bærekraftig verdiskaping står sentralt. Det gir grunnleggende kunnskap knyttet til smidig prosjektgjennomføring, basert samhandling gjennom eksperimentering og læring.

Det tilbys 35 studieplasser. Først-til-mølla-prinsippet legge til grunn for opptaket.

Søknadsfrist: 1. desember 2021.

Studiestart og lengde: fem samlinger, med start i februar 2022

Opptakskrav til studiet: generell studiekompetanse, men søkere kan også vurderes på grunnlag av realkompetanse

Kontaktperson i Kunnskapsbyen Lillestrøm er prosjektleder Anette Gangnæs  anette@kunnskapsbyen.no