Back

Romeriksbedrifter har behov for mer kompetanse

Bedriftene på Romerike har problemer med å få tak i den kompetansen de trenger for å utvikle seg og ta nye markedsandeler. Det lokale utdanningsbehovet er stort.

ENIGE OM DET MESTE: i den politiske debatten, som ble ledet av Robert Kippe hos Norges Varemesse, etterlyste både Anniken Huitfeldt (Ap), Turid Kristensen (H) og Else Marie Tveit Rødby (Sp) bedre samspill mellom næringslivet og høyere utdanning. I motsetning til Huitfeldt og Kristensen, åpnet Rødby for sterkere politisk styring av universitetsstyrene.

Det kom fram da Kunnskapsbyen, NHO og LO samlet bedriftsledere til debattmøte på Scene5, om kompetansebehovet for fremtidens arbeidsliv på Romerike. Regionen er i helt Norgestoppen både på befolkningsøkning og næringsetablering. Det medfører voksesmerter som gir utfordringer i rekruttering av ansatte med den rette bakgrunnen.

– Mangel på kompetanse er en av de største hindringene for vekst og jobbskaping for bedriftene på Romerike. Vi trenger en satsing fra utdanningsinstitusjonene i vårt område for å sikre kompetanse til videreutvikling av næringslivet, sa påtroppende daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Inger-Lise M. Nøstvik, da hun innledet møtet.

Kompetansegap fører til markedstap

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo fortalte at det er gjennomført grundige kartlegginger av bedriftenes behov. Bedriftene sliter med et omfattende kompetansegap som er nærmere beskrevet i NHOs kompetansebarometer.

Kompetansemangelen fører til tapte markedsmuligheter og opprettelse av nye arbeidsplasser. Som eksempel trakk Solli fram nødvenig IT-kompetanse innen digitale plattformer, produksjon og smart teknologi.

– Til tross for at det kommer flere studenter ut av høyere utdanning enn noen gang før, sier likevel mer enn halvparten av bedriftene på Romerike at de ikke får tak i den kompetansen de trenger, fortalte Solli.

VIL SATSE: Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo har inngått et samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller for bygge opp et nytt studietilbud knyttet til fremtidsteknologier.

Utdanning en stor utfordring

Ifølge NHO vil i løpet av de neste ti år bedriftene på Romerike ha behov for å rekruttere 12.500 ansatte til å fylle behovet for ny kompetanse. Det vil være behov for å fylle 7.500 nye kompetansearbeidsplasser på Nedre Romerike og 5.000 på Øvre Romerike.

For å klare dette må utdanningstilbudene rigges slik at de i større grad retter seg mot bedriftenes behov. Nødvendigheten av å sørge for utdanning rettet mot arbeidslivets reelle behov, ble også støttet av førstesekretær Julie Lødrup i LO. Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er en forutsetning for å klare dette. Dette var også rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo helt enig i – ikke minst på Romerike:

– Vi må utvikle utdanningsløp i samarbeid med næringslivet. Det vil være en «missed opportunity» å ikke bygge utdanningsmiljøer rundt kompetansemiljøene i forskningsparken på Kjeller, sa han.

Konstituert rektor ved OsloMet, Nina Waaler, ønsker også å se på mulighetene til å utnytte de utdanningsressursene bedre. Samtidig trakk hun opp store økonomiske utfordringer knyttet til en satsing på Romerike.

ER BETENKT: Nina Waaler, som er konstituert rektor OsloMet, fortalte at hun sliter med å finne økonomisk dekning for å forsvare en større satsing på Romerike.

Universitetene må ta ansvar

I den politiske debatten som fulgte, ledet av kommunikasjonssjef Robert Kippe hos Norges Varemesse, viste Else Marie Tveit Rødby (Sp) til studieplassfordelingen i sammenslåingsavtalen mellom høyskolene i Oslo og Akershus: – OsloMet skulle hatt mellom 5.000 og 6.000 studieplasser på Romerike dersom intensjonsavtalen ved sammenslåingen hadde blitt fulgt, sa hun.

Anniken Huitfeldt (Ap) var opptatt av mer samarbeid mellom stat, utdanningsinstitusjoner og næringslivet for å skape nye næringer. Turid Kristensen (H) sa det er dårlig gjort å ta opp ungdommer på et studietilbud der det ikke venter en lærlingeplass i den andre enden.

Både Huitfeldt, Kristensen Rødby understreket at universitetene har et samfunnsansvar også regionalt. Men de var ikke enige om hvor sterk denne styringen skal være. Dette var også oppe til politisk debatt i Stortinget i vår, i forbindelse med stortingsmeldingen om styring av statlige universiteter og høyskoler

Uenige om politisk overstyring

Når det gjelder høyere utdanning var Kristensen tydelig på at politikerne skal holde fingrene fra fatet og ikke blande seg inn: – Politikerne skal ikke overstyre universitetsstyrene.

Det var ikke Rødby uten videre enig i: – Det er ikke likegyldig hvor utdanningstilbudene ligger. Og det er heller ikke noe kraftfullt signal fra politikerne å si at «Vi håper styrene vil gjøre som vi ønsker».

Kunnskapsbyen vil følge denne saken videre. Gode utdanningsløp med nødvendig kompetansebygging, vil være helt avgjørende for at bedriftene skal være i stand til å rekruttere den arbeidskraften som trengs for å sikre fortsatt vekst og utvikling for næringslivet på Romerike.