Back

Støtte til innovative bedrifter

Selv mindre bedrifter kan finne gode støtteordninger hos Forskningsrådet til å drive utviklingsprosjekter.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen forteller at en rekke av hennes medlemsbedrifter kan gjøre seg nytte av disse ordningene.
– Dersom noen av partnerne våre har en utfordring i sin bedrift som de ønsker at en forsker skal se på, så kan de søke om et bedriftsprosjekt gjennom Solenergiklyngen, opplyser hun.

– Det finne gode støtteordninger for bedrifter som jobber med innovasjon innenfor fornybar- og klimabransjen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

FORREGION-programmet
Solenergiklyngen har fått tilgang på midler gjennom programmet Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Dette gjelder bedrifter i Oslo eller Akershus, men de finnes tilsvarende midler i flere regioner.
– Forskeren kan være fra hvor som helst i verden. Vi kan velge ut den beste, godkjente forskningsaktøren, forteller Berentsen.
Det er en forutsetning at bedriften ikke har benyttet vesentlige midler fra forskning tidligere. Prosjektene dekker timer til forskning for inntil 200.000 kroner. Les mer om bedriftsprosjekter her.

Skattefunn for utvikling i egen bedrift
Bedrifter som driver med utvikling i egen bedrift kan også søke å få dekket kostnader. Skattefinn kan bidra med finansiering til utvikling av en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Forutsetningen er at du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette og at bedriften din har nytte av resultatet.
– Dette trenger ikke å være forskning. Det er mye bedrifter gjør som kan egne seg til å søke virkemidler til, men som de ikke tenker på fordi det er en terskel for å sette seg inn i dette, påpeker Berentsen.
Hun forteller at Solenergiklyngen kan å bistå med søknader for partnere som er interessert. Ordningen er rettighetsbasert og åpner veien til videre finansieringsmuligheter. Les mer om skattefunn her.

Seminar om finansieringsmuligheter
Solenergiklyngen inviterer til et seminar med gjennomgang av finansieringsmuligheter for bedrifter onsdag 26. april. Seminaret vil bli fulgt opp med workshop for bedrifter som har ideer til utviklingsløp som kan vurderes under denne ordningen.

Oversikt over finansieringsprogrammer
De nevnte støttesystemene er ikke forbeholdt bedrifter som tilknyttet solenergibransjen. Alle kan i utgangspunktet søke, understreker Berentsen.
Prosjektlederne i Solklyngen og OREEC har god oversikt over tilgjengelig støtteordninger for bedrifter som jobber med innovasjon innenfor fornybar- og klimabransjen.
Lurer du på om det finnes ordninger som passer for deg og din bedrift, kan du ta kontakt med:
Trine Kopstad Berentsen send epost
Alexandra Maria Almasi send epost