Back

Lillestrøm med i bykonkurranse!

Europan 14 er i gang! Europan er en europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskaps-arkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.

Årets spørsmål er “Hvordan kan nye former for produksjon bli en del av byen? – og hvordan kan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon få plass i et bylandskap som står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt”?

Nesa-området i Lillestrøm

Av totalt 45 steder i Europeiske byer – stiller norske kommuner denne gangen med tre tomter; hhv i Alta, Narvik og på Nesa-området i Lillestrøm. Dette området er i voldsom utvikling og en fortetning rundt jernbaneområdet er i gang. Europan-tomten ligger på industriområdet på Nesa, mellom naturreservatet, Nitelva og sentrum.

Konkurranseoppgaven går ut på et planforslag om hvordan gjenværende og ny produksjon kan kombineres med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskap. Oppdragsgiver er to av de største eiendomsutviklere i Norge; Aspelin Ramm Lillestrøm AS og Rom Eiendom AS i tett samarbeid med Skedsmo kommune. Tomten som stilles til disposisjon ligger kun ca 1.500 meter fra Lillestrøm sentrum, men er utilgjengelig for folk flest. Her er i dag tung industriell aktivitet og lange leiekontrakter.

Vinneren kåres i august 2017

Flere barrierer hindrer god forbindelse mellom tomten og Lillestrøm sentrum. Blant disse er særlig Norges Varemesse og Jernbanen. Tomtens fremste kvalitet i dag, Nitelva – utgjør en betydelig blågrønn ressurs, også for Lillestrøm som helhet. Her ligger elverommet som en fremtidig urban forbindelse og et mulighetsrom for transformasjon som bør utforskes.

Konkurransen arrangeres annenhvert år. Årets konkurranse ble lansert 13. februar – og vinneren kåres i august 2017.