Back

Utlendinger vil oppleve energismart gårdsbruk

Nicolai Jakhelln og Anette Gangnæs og Inger-Lise M. Nøstvik

Som «tech-bonde» og entreprenør er Nicolai Jakhelln et attraktivt mål, når Kunnskapsbyens besøkstjenste «Green Visits» er vertskap for utenlandske klimadelegasjoner. Det er konklusjonen etter at prosjektleder Anette Gangnæs og daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen, selv har vært på befaring.

Fornybarsatsingen til Nicolai Jakhelln gjør ham til et attraktivt besøksobjekt for utenlandske klimadelegasjoner.

– Dette er midt i interessefeltet for en rekke besøksgrupper som kommer til vårt omrade for å få innsikt i effektiv klimateknologi, sier prosjektleder Anette Gangnæs, i Kunnskapsbyens besøksordning Green Visits.

Hun ble godt tatt imot, da hun inviterte seg selv og daglig leder i Kunnskapsbyen, Inger-Lise M. Nøstvik, på en guidet tur på bioenergianlegget til Jakhelln på Jølsen i Lillestrøm. Nicolai Jakhelln som er daglig leder i Jakhelln AS, stilte selv som guide.

Nicolai Jakhelln
Nicolai Jakhelln har 630 kvadratmeter med solcellepaneler på det enorme taket på driftsbygningen.

Nicolai Jakhelln fremstår som en miljøbevisst forretningsmann. Han er opptatt av å ta grønne og smarte valgene, men det må være lønnsomt. Derfor har han han investert i CO2 nøytral oppvarming med biobrensel i eget fjernvarmeanlegg og i et enormt solcelleanlegg.

– Jeg er ingen fanatiker. Men jeg har tro på at hvis alle gjør det vi kan, så vil vi komme ganske langt, sier han.

Satser på hjemmebrygget energi

Det 630 kvadratmeter store, sørvendte taket på driftsbygningen på gården er dekket med solcellepaneler. Jakhelln investerte 1,2 millioner kroner i solcelleanlegget, i 2019.

– Solcellene bidrar til å redusere CO2-utslippet fra landbruket. Det er bra for klimaet, men også for bunnlinjen vår, sier han.

Jakhelln fikk 435.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å realisere anlegget.

– Støtte fra Innovasjon Norge var helt avgjørende. Banken ga oss et grønt landbrukslån med veldig gunstig rente. Opprinnelig var planen å nedbetale lånet på ti år. Men vi har spart såpass mye på dette at vi klare det på sju år, forteller han.

Vi utvide ytterligere

Jakhelln-grupper driver også mange andre virksomheter enn gårdsdrift. I dag er selskapsgruppen i ferd med å innhente priser for to nye solcelleanlegg. Tanken er å bli selvforsynt med strøm til et kontorbygg og et lager.

– Vi håper at det vil være på plass neste år. Da vil vi være nesten helt selvforsynt med strøm i Jakhelln-Gruppen, forteller han.

Selskapene i Jakhelln Gruppen

• Jakhelln utvikler næringseiendommer i Jølsen Næringspark. Selskapet tilbyr lager og kontorlokaler i Jølsen Næringspark som har 100.000 kvm med næringsarealer.
• Anleggs- og transportselskapet Jakhelln Entreprenør er en stor leverandør av anleggs- og landskapstjenester på Østlandet.
• Frakt- og lagerselskapet Jakhelln Logistikk leverer tilpassede tjenester og koordinerer aktiviteten i kundenes logistikkjeder.
• Jakhelln Bioenergi har spesialisert seg på å levere nærvarmeanlegg basert på biovarme. Selskapet tilbyr også drift av anleggene.
• Norsk Ferdigplen er også en del av Jakhelln-gruppen. Selskapet kan bistå både med grunnarbeid, legging av plen og vedlikehold.

Om Green Visits

Green Visits skal bidra til økt eksport av teknologi, kunnskap og tjenester innen miljøteknologi fra Osloregionen, skape nye arbeidsplasser og øke regionens vertskapsattraktivitet.

Tilbudet som omfatter besøksprogrammer, kunnskapsutveksling, eventer og matchmaking skal løfte frem teknologi, ekspertise og løsninger fra regionen, og øke konkurransekraften for regionens næringsliv.

En rekke medlemsbedrifter i Kunnskapsbyen er allerede med i besøkspoolen.

For mer informasjon, kontakt Anette Gangnæs, anette@kunnskapsbyen.no & mobil 99574711

Vi er på omvisning i batterilabriatoriet. Foto: Kunnskapsbyen.

Enda en undertittel?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.