Back

Hun vil sørge for at gründerinnspill blir hørt

Anette Gangnæs i Storgata

Daglig leder Anette Gangnæs på Gründerhuset Business Lillestrøm er opptatt av at gründerne skal bli hørt i regjeringens kommende stortingsmelding om oppstartsbedrifter.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha råd fra oppstartsbedriftene. Gründerhusleder Anette Gangnæs tar ham på ordet.

Hun oppfordrer alle gründerne på Business Lillestrøm og det øvrige start-up-miljøet i Lillestrøm til å komme med innspill. De vil bli samlet i en felles uttalelse til næringsministeren.

– Regjeringen har startet sitt arbeid med en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter. Vi er bedt om å komme innspill til dette arbeidet. Det vil vi gjøre.

Næringsminister Jan Christian Vestre ber gründere om råd.
Næringsminister Jan Christian Vestre ber gründere om råd. Foto: Benjamin A. Ward

Gangnæs er først og fremst opptatt av gründernes behov, men hun lukker ikke døra for andre lokalt engasjerte næringsdrivende til å komme med innspill.

– Jeg vil gjerne ha skriftlige innspill til meg på e-post i løpet av den første uke i mars, senest innen utgangen av 11. mars. Høringsfristen er 15. mars, påpeker hun.

Den kommende stortingsmeldingen skal gi:

  • en oversikt over gründerskap i Norge
  • en samlet fremstilling av regjeringens politikk på området
  • forslag til utvikling av politikk og tiltak.

Næringsministeren er særlig opptatt av å få innspill om de viktigste utfordringene for gründerne og oppstartsbedriftene.

– Vestre ber også om forslag til tiltak. Det skal han få, lover Annette Gangnæs.

Business Lillestrøm skal sende inn sitt høringsinnspill innen fristen som er 15.mars. Det er også fritt frem for den enkelte gründer å sende inn sine egne innspill direkte, via regjeringens høringsside.