Back

Feirer bredt europeisk samarbeid

Kunnskapsbyen Lillestrøm er en aktiv partner i det europiske Interreg-samarbeidet.

Adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

21. september markeres European Cooperation Day, som er et EU-initiativ for å feire det europeiske samarbeidet i Interreg-programmene. Kunnskapsbyen Lillestrøm er med og feirer det grenseløse partnerskapet.
– Det er viktig for vår region å være med i Interreg-samarbeidet. Vi får delta i oppbyggingen av nye, spennende nettverk, med læring på tvers av landegrensene. Det morsomste er når vi opplever at arbeidet bidrar til å skape ny næringsutvikling, sier Kunnskapsbyens administrerende direktør, Anita Orlund.
Hun har mange gode resultater å dele fra disse prosjektene. Kunnskapsbyen er med i seks Interreg-prosjekter, blant annet som norsk hovedprosjektleder i «ecoINSIDE», «Green Drive Region» og «SOL – Support Quality og Life» (alle i Interreg Sverige-Norge-programmet) og «The Blue Move for a Green Economy» (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak). Kunnskapsbyen er også partner i Interreg ÖKS-prosjektet «Biogas2020» og «Northern Connections» i Interreg Nordsjø-programmet.

Omvisning hos Glava Energy Center.

Svensk-norsk solsynergi
Prosjektarbeidet i ecoINSIDE (og forløperen FEM) har virkelig båret frukter, først med testparken Glava Energy Center og deretter med etableringen av Solenergiklyngen. Interreg-fellesskapet har bygget et robust svensk-norske samarbeidet om solenergi, med fokus på innovasjon, business og industri.
En annen avlegger fra ecoINSIDE-partnerskapet er Green Visits – en profesjonell besøksordning for internasjonale forretningsdelegasjoner som vil møte ledende norske bransjemiljøer innen grønn innovasjon og bærekraftig utvikling. Opprettelsen av Green Visits ville ikke vært mulig uten bistand fra ecoINSIDE-nettverket i Sverige.

Ordfører Roger Evjen innvier hurtigladestasjonen i Aurskog-Høland.

Grenseløs lading
Green Drive Region arbeider for å redusere bruken av fossile brensler i trafikken. Et av tiltakene er å gjøre det enklere å eie og bruke elbil.
Grensekommunen Aurskog-Høland, som er en aktiv partner i prosjektet, har vist dette i praksis.
Gjennom kommunens spleiselag med Bjørkelangen Næringsforening, Høland og Setskog Elverk og Fortum, ble det finansiert en ny hurtigladestasjon på Bjørkelangen.
Ladestasjonen har fått en ideell plassering, som gjør det lettere for grenseoverskridende transport mellom Norge og Sverige.

Blue Move-samling i Malmø.

Regional hydrogen-strategi
The Blue Move for a Green Economy er rettet mot næringsutvikling i de tre nordiske landene, der det legges stor vekt på å få fram innspill til utslippsfri fremstilling av hydrogen til transportsektoren, gjennom ulike forretningsmodeller.
Prosjekt-partneskapet tar sikte på å levere et sluttprodukt som skal ende opp i en regional strategi for utslippsfri mobilitet basert på fornybar hydrogen.
Blue Move-prosjektet har blant annet bistått Skedsmo kommune med å anskaffe verdens første hydrogenhybrid-varebil (el+hydrogen).

Omvisning på NAV Hjelpemiddelsentralen i Terningen Arena, i Elverum.

Smarte omsorgstjenester
SOL-prosjektet deler kompetanse for å lage en felles læringsarena for velferdsteknologi og nye omsorgstjenester. De norske partnerne i prosjektet har lært mye av de svenske kommunenes uredde holdning til å prøve ut ny teknologi – i tett samarbeid med brukere og kommersielle tilbydere. De har også mye å lære bort når det gjelder brukerinvolvering i tjenestene.
De norske kommunene har på sin side kommet langt i kartlegging av tjenester, tid og ressursbruk. Den digitale plattformen som legger til rette for integrasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og journalsystemer, slik de har gjort på Øvre Romerike, har gitt et verdifullt bidrag til hele partnerskapet.

Deltar på European Week
Kunnskapsbyen Lillestrøm, med Interreg-partnere, vil foreta en bredere gjennomgang av noen av disse resultatene under European Week of Regions and Cities, i Brussel.
ecoINSIDE vil holde en side-event hos Nordic House (Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel) 10. oktober, fra kl. 16.00-17.00. Alle er hjertelig velkomne til seminaret «The role of Interreg in regional green growth – Experiences from Scandinavia». Registrering er påkrevd og kan gjøres her.
Green Drive Region har et tilsvarende event hos Region Värmland European Office 12. oktober.